Vägtillståndsmätning

VTI utför flera olika typer av mätningar för att fastställa vägens tillstånd och utveckling. Med vägen menas här hela konstruktionen inklusive vägytan.

Mätningarna syftar till att bestämma vägytans tillstånd när det gäller jämnhet, geometri och friktion samt vägens strukturella tillstånd när det gäller styvhet och skador.

Tillsammans med övriga provningar och laboratorieanalyser kan mätningarna utgöra en utmärkt beskrivning av vägens tillstånd och därmed ge underlag för forskning och viktig vägledning när beslut ska tas om framtida användning och drift och underhåll.

Vi erbjuder mätningar inom:

Jämnhet och geometri

Friktion

Strukurellt tillstånd, bärighet

Övrigt

Senast uppdaterad: