Prislista för provning av vägmaterial

Vi utför ackrediterade provningar opartiskt och med sekretess av kundrelaterade uppgifter i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025:2018 och inom ramen av lag- och myndighetskrav.

Priserna gäller från 28 mars 2022. Alla priser anges exklusive moms.

Kostnad för provberedning kan tillkomma. Mängdrabatter kan förekomma efter överenskommelse.

I prislistan anges ackrediterade metoder med förkortningen Ackr. och ej ackrediterade metoder med ett streck ().

Prislista för provning obundna material/ballast.

Egenskap/metod

Metodreferens

Ackr.
metod

Pris exkl. moms

Provberedning
(neddelning, krossning m.m.)

1 100 kr/tim

Petrografisk beskrivning
– bergartsbestämning

SS-EN 932-3;

TDOK 2014:0575

Ackr.

Enligt offert

Kornstorleksfördelning

– material <16 mm

SS-EN 933-1

Ackr.

1 800 kr

Kornstorleksfördelning
– bärlager, 0/32 mm,
0/45 mm

SS-EN 933-1;
TDOK 2014:0145

Ackr.

2 900 kr

Kornstorleksfördelning

– förstärkningslager,
”grövre material”

SS-EN 933-1;
TDOK 2014:0145

Ackr.

3 400 kr

Kornstorleksfördelning
med laserdiffraktion
[10 nm–2 mm] 

Enligt VTI-metod

2 900 kr

Kornform: Flisighetsindex

SS-EN 933-3

Ackr.

2 500 kr

Kornform: LT-index

SS-EN 933-4

Ackr.

2 300 kr

Antal korn med krossade
och brutna ytor

SS-EN 933-5

Ackr.

2 500 kr

Sandekvivalent

SS-EN 933-8

Ackr.

3 000 kr

Motstånd mot nötning, micro-Deval

SS-EN 1097-1

Ackr.

3 800 kr

Motstånd mot fragmentering, Los Angelestal

SS-EN 1097-2

Ackr.

3 800 kr

Vattenkvot och vattenhalt

(tillägg för flera prover, per styck 300 kr)

SS-EN 1097-5

Ackr.

1 100 kr

Korndensitet
(för-torkad)

SS-EN 1097-6, bilaga A

Ackr.

1 500 kr

Vattenabsorption och korndensitet

SS-EN 1097-6

Ackr.

3 100 kr

Polering (PSV)
Utförs av ackrediterad underleverantör

SS-EN 1097-8

Ackr.

4 300 kr

Motstånd mot dubbdäcksnötning, Kulkvarnsvärde, inkl korndensitet

SS-EN 1097-9

Ackr.

3 900 kr

Frostbeständighet

SS-EN 1367-1

Ackr.

4 400 kr

Frostbeständighet i saltlösning

SS-EN 1367-6

Ackr.

4 400 kr

Referensdensitet och vatteninnehåll, Proctorinstampning, normal tidsåtgång 6–8 tim

SS-EN 13286-2

Ackr.

Enligt offert

Provning av funktionella egenskaper hos obundna material (Treaxförsök)

SS-EN 13286-7

Enligt offert

Glimmerhalt i finfraktion

TDOK 2014:0144

Enligt offert


Prislista för provning av beläggningsmassa.

Egenskap/metod

Metodreferens

Ackr.

metod

Pris exkl. moms

Provberedning

1 100 kr/tim

Framställning av provkroppar, (Marshall/gyratorisk packning/provplattor)

T.ex.
SS-EN 12697-30 Ackr.

Enligt offert

Bindemedelshalt och kornkurva – Dubbelprov (vilket rekommenderas)

SS-EN 12697-1
och
SS-EN 12697-2

Ackr.

3 800 kr

(enkelprov 2 000 kr)

Kompaktdensitet, per provkropp

SS-EN 12697-5

Ackr.

900 kr

Skrymdensitet, per provkropp

SS-EN 12697-6

Ackr.

900 kr

Hålrumshalt, per provkropp

SS-EN 12697-8 inkl.
12697-5 och 12697-6

Ackr.

1 800 kr

Rullflaskmetoden

SS-EN 12697-11

Ackr.

4 300 kr

Vattenhalt

SS-EN 12697-14

Ackr.

Enligt offert

Vinterkonditionering – osmotisk lagring i saltlösning och frys-töväxling

VTI-metod

Enligt offert

Nötningsresistens enligt Prall

SS-EN 12697-16
FAS 471

Ackr.

8 100 kr

Wheel tracking test

SS-EN 12697-22,
Extra-large size device

Enligt offert

Draghållfasthet, per provkropp

SS-EN 12697-23

Ackr.

1 500 kr

Utmattning, 12 provkroppar

VTI Notat 38-95, SS-EN 12697-24 bilaga E

30 000 kr

Dynamisk kryptest, per provkropp
(tillkommande kostnad för tunna beläggningar: 3 200 kr)

FAS 468,
SS-EN 12697-25 metod A

Ackr.

2 300 kr

Styvhetsmodul, per provkropp

FAS 454,
SS-EN 12697-26 bilaga C

Ackr.

2 400 kr

Skjuvtest (3 prover vid 8 frekvenser och 4 temperaturer)

VTI-metod

13 000 kr

Asfaltkroppars mått

SS-EN 12697-29

Ackr.

Enligt offert

Tjocklek, beläggningslager

SS-EN 12697-36

Ackr.

Enligt offert

Marshallstabilitet och flytvärde, per provkropp

ASTM D1559

2 500 kr

PAH-halt, -analyspaket inkl. extraktion, kemisk analys och beräkning
Kemisk analys utförs av underleverantör.

4 600 kr


Prislista för provning av bindemedel.

Egenskap/metod

Metodreferens

Ackr. metod

Pris exkl. moms

Provberedning

1 100 kr/tim

Återvinning av bindemedel från asfaltmassa

SS-EN 12697-3

Ackr.

4 800 kr

Penetration

SS-EN 1426

Ackr.

1 000 kr

Mjukpunkt, Kula och ring

SS-EN 1427

Ackr.

1 000 kr

Bestämning av löslighet

SS-EN 12592

Ackr.

1 400 kr

Brytpunkt, Fraass

SS-EN 12593

Ackr.

3 000 kr

Kinematisk viskositet

SS-EN 12595

Ackr.

1 900 kr

Dynamisk viskositet

SS-EN 12596

Ackr.

1 900 kr

Densitet

SS-EN 15326

Ackr.

1 600 kr

Flampunkt, Cleveland Open Cup

SS-EN 2592

Ackr.

1 900 kr

Viktförändring, RTFOT

SS-EN 12607-1

Ackr.

1 700 kr

DSR, Dynamisk skjuvreometer – komplex skjuvmodul och fasvinkel

SS-EN 14770

Enligt offert

BBR, Böjbalksreometer – krypstyvhet

SS-EN 14771

Enligt offert

Elastisk återgång

SS-EN 13398

Ackr.

2 800 kr

Lagingsstabilitet

SS-EN 13399

Ackr.

1 200 kr

Draghållfasthet inkl. beräkning

SS-EN 13589

Ackr.

5 600 kr

Fullständig bitumenanalys för penetrations-
bestämda bitumen
(Enligt produktstandard SS-EN 12591)

Här ingår:
SS-EN 1426,
SS-EN 1427,
SS-EN 12607-1,
SS-EN ISO 2592,
SS-EN 12592,
SS-EN 12593,
SS-EN 12595, SS-EN 12596

Ackr.

17 000 kr

Fullständig bitumenanalys för polymermodifierad bitumen, PMB
(Enligt produktstandard SS‑EN 14023)

Här ingår:
SS-EN 1426,
SS-EN 1427,
SS-EN 12593,
SS-EN ISO 2592,
SS-EN 13398,
SS-EN 13399,
SS-EN 13589 och SS-EN 12607-1

Ackr.

27 000 kr


Prislista för provning av avisningsmedel.

Egenskap/metod

Metodreferens

Ackr. metod

Pris exkl. moms

Provberedning

1 100 kr/tim

Avisningsmedels påverkan på bindemedel enl. LFV specifikation

VTI/LFV Metod 1-98

7 200 kr

Avisningsmedels påverkan på asfalt enl. LFV specifikation

LFV Metod 2-98

Ackr.

14 700 kr

Avisningsmedels påverkan på asfaltsprovkroppar (levereras av kund)

SS-EN 12697-41

Ackr.

12 600 kr

Avisningsmedels smältkapacitet

SAE AIR6170

Enligt offert

Avisningsmedels isunderminering

SAE AIR6172

Enligt offert

Avisningsmedels ispenetration

SAE AIR6211

Enligt offert


Kontakt

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra metoder eller om du har förfrågningar om andra uppdrag.

Obundna material/Ballast
Vid frågor om obundna material/Ballast kontakta Håkan Arvidsson:
hakan.arvidsson@vti.se
013-20 43 57

Beläggningsmassa
Vid frågor om beläggningsmassa, kontakta Anderas Waldemarson:
andreas.waldemarson@vti.se
013-20 41 94

Bindemedel
Vid frågor om bindemedel kontakta Jiqing Zhu:
jiqing.zhu@vti.se
013-20 42 56

Avisningsmedel
Vid frågor om avisningsmedel kontakta Jiqing Zhu eller Andreas Waldemarson enligt kontaktuppgifter här ovan.

Petrografisk beskrivning – bergartsbestämning
Vid frågor om petrografisk beskrivning kontakta Fredrik Hellman
fredrik.hellman@vti.se
013-20 42 77


Senast uppdaterad: