Vägmateriallaboratorium

Vi genomför provning och analyser på alla typer av vägmaterial – asfalt, bindemedel, stenmaterial och övriga obundna material som bärlager och förstärkningslager. Vi utför även provning av alternativa vägmaterial som till exempel slagg, askor och krossad betong.

Laboratoriet är ackrediterat för de mest frekvent förekommande provningsmetoderna inom vägbyggnadsområdet enligt SS-EN ISO/IEC 17025 (SWEDAC nr 1132).

Våra uppdrag omfattar allt från enstaka provningar till skadeutredningar och större forskningsprojekt.

Att vi är ett laboratorium inom ett forskningsinstitut betyder att vi har tillgång till bred kompetens inom vägbyggnadsområdet . Detta gör att vi kan hjälpa våra kunder genom att rekommendera lämpliga undersökningar även när mycket specifika problem och frågeställningar uppstår.

VTI utför ackrediterade provningar opartiskt och med sekretess av kundrelaterade uppgifter i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025:2018 och inom ramen av lag- och myndighetskrav.

Om VTI:s ackrediterade provning

Vi erbjuder

 • standardprovning för vägmaterial (vanligtvis enligt Europastandarder, se även prislista)
 • provning av alternativa vägmaterial
 • kvalitetskontroll
 • funktionsprovning – asfalt och bitumen
 • dynamisk treaxiell provning, test av obundna material som till exempel bär- och förstärkningslager samt alternativa material
 • provning av avisningsmedel
 • skadeutredningar och utredningar i samband med tvister
 • helhetssyn av provtagning, provning och bedömning av tjärhaltiga beläggningar
 • materialbedömning och proportionering
 • kornstorleksfördelning på finkorniga material med laserdiffraktion (10 nm–1 mm)
 • tjällyftning och/eller frostbeständighet (frys-tö).

Kontakta oss även gärna med förfrågningar om andra uppdrag.

Prislista

(Prislistan gäller från och med 2022-03-28).

Beställningsblankett Word, 190.4 kB.

För att skicka in prover, bifoga beställning/följebrev och märk med "Väglabb" och kontaktperson hos oss på VTI. Skicka antingen till vår post- eller godsadress.

Postadress
VTI
Väglabb
581 95 Linköping

Godsadress (t.ex. DHL, Schenker m.fl.)
VTI
Väglabb
Olaus Magnus väg 35
583 30 Linköping

Senast uppdaterad: