Obundet vägmaterial

Ballastmaterial eller obundna material kommer normalt från krossat berg. Andra källor är "naturgrus", som olika sediment och moräner. Vår kompetens på området är bred, vi sysslar framförallt med:

 • forskning om obundna bergmaterial
 • standardanalyser i vårt vägmateriallaboratorium
 • avancerade analyser som till exempel dynamiska treaxialförsök i vårt vägmateriallaboratorium
 • provtagning och mätning i fält
 • petrografi
 • mineralogi
 • geologi
 • geoteknik.

Obundna material används främst som bär- och förstärkningslager i anläggningskonstruktioner, till exempel vägar, men förekommer i fler applikationer som till exempel grusslitlager och underbyggnad. Obundna material används även som ballast i bundna lager som asfalt och betong.

Kvaliteten både på bergmaterial och alternativa material är ofta varierande. I vårt vägmateriallaboratorium studerar och analyserar vi lämplighet och kvalitet på obundna material. Vi tittar på följande egenskaper:

 • geometriska
 • fysikaliska
 • mekaniska.

Dessa egenskaper kan vara kornfördelning och kornform, motstånd mot nötning och nedkrossning samt packning och bärighet. Vi studerar även de mineralogiska egenskaperna.

Senast uppdaterad: