Ackrediterad krocksäkerhetsprovning av vägutrustning – stolpar

Bil redo att köra krocktest mot stolpe.
Foto: Jan Wenäll, VTI

VTI utför provning av all typ av vägutrustning, såväl permanenta anordningar som temporära anordning för vägarbeten. Till största delen handlar det om smala objekt, det vill säga olika typer av stolpar. Det kan vara belysningsstolpar, skyltstolpar och trafiksignalstolpar.

Dessa ska CE-märkas enligt EN40, en standard som bland annat handlar om vindlaster och korrosionsskydd. Som en stödjande standard till EN40 finns standarden EN12767. Den handlar om kollisionssäkerhet hos stolpar.

Provning enligt EN 12767

All smal vägutrustning, som till exempel belysningsstolpar och skyltstolpar som monteras längs det svenska statliga vägnätet, ska uppfylla krav enligt den europeiska provningsmetoden EN12767. VTI:s krocksäkerhetslaboratorium utför ackrediterad provning så som den föreskrivs i metoden

Kontakt

Senast uppdaterad: