Ackrediterad krocksäkerhetsprovning av bilbarnstolar

Flera bilbarnstolar av olika märken, uppställda på rad.
Foto: Hejdlösa bilder

VTI:s krocksäkerhetslaboratorium har lång och gedigen erfarenhet av provning på bilbarnstolar och var bland de första i världen att börja utföra sådan.

Viktig information till våra kunder om Plustest

Som nämnts i texten nedan gör VTI stora investeringar för att kunna erbjuda testning enligt R129. Några av nyckelelementen saknas dock fortfarande och försenar den nya testningen. Dessutom är kalibreringen av våra P-dockor inte längre giltig.

Tyvärr måste vi informera våra kunder om att vi inte godkänner några bilbarnstolar enligt Plustestet förrän tidigast i mars 2023. Vi kommer fortfarande att erbjuda icke-godkännande krocktester för att få en förhandsvisning om bilbarnstolen kommer att klara Plustestet.

VTI har även varit med i utformningen av provningen och dess metoder sedan 1960-talet. Därefter har VTI aktivt deltagit i utvecklingen kring provning och krocksäkerhet för barn i bil.

Under 2021 och 2022 gör VTI en stor investering i form av nytt bromssystem, ny testrigg och nya krockdockor för att bland annat kunna erbjuda testning enligt ECE R129. Standard ECE R44, som VTI utfört testning enligt tidigare, har funnits sedan år 1974 och för att möta dagens utveckling kring trafiksäkerhet så skapades ECE R129. Detta gör att ECE R44 håller på att fasas ut.

Nytt för ECE R129 är bland annat att längden på barnet avgör vilken bilbarnstol som bör användas i harmoni med den rekommenderade maxvikten. I provningen har ett sidokollisionstest och flera avancerade mätningar i krockdockan tillkommit.

I samband med uppdateringen och inträdet i ECE R129, framåt hösten 2022, så kommer även VTI:s Plustest genomgå ett förnyande. Allt för att ge barnet extra säkerhet i trafiken.

Provning och E-godkännande

E-godkännandet är europeiskt och provningen och godkännandet styrs av ECE Reglemente 44 och ECE Reglemente 129. ECE står för Economic Commission for Europe. I Sverige utfärdar Transportstyrelsen E-godkännandet efter provning hos VTI. Godkännandet blir giltigt i alla länder som accepterat reglementet. Det är obligatoriskt med E-godkännande för alla bilbarnstolar.

Plustest

Plustest är en frivillig kompletterande provning till E-godkännadet, som utförs av de bilbarnstolstillverkare som vill påvisa kvaliteter utöver de som ingår obligatoriskt i ECE R 44 eller ECE R 129. Vid ett Plustest ökas hastigheten till 56 km/h och stoppsträckan minskas med ca 100 mm. Vi mäter även de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. En plustestad bilbarnstol ger barnet lite extra säkerhet och minskar risken för att barnet som färdas i den utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision.

Provningen för Plustest är utvecklad i ett samarbete mellan VTI, NTF, Folksam, SIS (Swedish Standards Institute), Volvo och företrädare för bilbarnstolstillverkare.

Lista med plustestade bilbarnstolar

Prototypprovning

VTI:s krocksäkerhetslaboratorium utför prototypprovning av bilbarnstolar. Provningen omfattar många moment, däribland dynamisk provning, komponentprovning och hållfasthetsprovning.

Konsumentinformation på NTF:s webbplats

När det gäller konsumentinriktad information om säkerhet för barn i bil hänvisar vi till NTF.

NTF:s webbplats om bilbarnstolar för konsumenter Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: