Krocksäkerhetsprovning

Docka i krocktestutrusning
Foto: Hejdlösa bilder

VTI:s krocksäkerhetslaboratorium är ett av få oberoende krocksäkerhetslaboratorier i Sverige. Det består av två krockbanor; en inomhusbana och en utomhusbana. På vår utomhusbana har vi möjlighet att bygga upp stora trafikmiljöer för att utföra provning.

Laboratoriet är det enda i Sverige som är ackrediterat att utföra krockprovning av bilbarnstolar, vägräcken och vägutrustning, såväl enligt europeiska normer som ett urval utländska metoder, till exempel amerikanska MASH 2016 för vägutrustning.

VTI utför ackrediterade provningar opartiskt och med sekretess av kundrelaterade uppgifter i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025:2018 och inom ramen av lag- och myndighetskrav.

Om VTI:s ackrediterade provning

Kontakt

Senast uppdaterad: