Krocksäkerhetsprovning

Docka i krocktestutrusning
Foto: Hejdlösa bilder

VTI:s krocksäkerhetslaboratorium är ett av få oberoende krocksäkerhetslaboratorier i Sverige. Det består av två krockbanor; en inomhusbana och en utomhusbana. På vår utomhusbana har vi möjlighet att bygga upp stora trafikmiljöer för att utföra provning.

Laboratoriet är det enda i Sverige som är ackrediterat att utföra krockprovning av bilbarnstolar, vägräcken och vägutrustning. Laboratoriet är även ackrediterat för provning av brinnegenskaper hos material i motorfordon.

VTI utför ackrediterade provningar opartiskt och med sekretess av kundrelaterade uppgifter i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025:2018 och inom ramen av lag- och myndighetskrav.

Om VTI:s ackrediterade provning

Kontakt

Senast uppdaterad: