Stabilitetsprovning, tunga fordon

Stabilitetsprovning av ett fordon.
Foto: Håkan Carlsson

VTI kan utföra stabilitetsprovning och överrullningsprovning på tunga fordon. Vanligtvis handlar det om provning på bussar men vi erbjuder även provning på tankbilar, lastbilar, brandbilar och jordbruksmaskiner.

Provningsutrustningen består av tre separata, hydrauliska vältbryggor med vilka man bestämmer vinkel för vältning. Utrustningen möjliggör provning av tre-axliga fordon med valfritt axelavstånd.

Provning på bussar

Provningen är oförstörande och anpassad för bussar enligt EU-direktiv 2001/85/EG. I direktivet ställs krav på att bussar ska klara en sidolutning på minst 28 grader från horisontalplanet utan att välta.

Provning på tankbilar

Provningen är oförstörande och anpassad för tankbilar enligt direktiv ECE R111. I direktivet ställs krav på att tankbilar ska klara en sidolutning på minst 23 grader från horisontalplanet utan att välta.

Senast uppdaterad: