Tjänster och resurser

Vi utför tjänster oberoende och kan anpassa tester efter dina behov. Hos oss finns avancerad utrustning för olika typer av provning, simulering och mätningar. Vid vår mekaniska verkstad tillverkar vi laboratorieutrustning på beställning. Dessutom erbjuder vi olika informationstjänster och kunskapsstöd.

Vi är certiferade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och våra laboratorium är ackrediterade av Swedac.