Sidan kunde inte hittas

Sidan du försökte nå kan inte hittas. Detta kan bero på en felaktig länk eller att den inte är tillgänglig för tillfället.

TRÄFFA OSS


15-20
okt-nov

Ungas upplevelser av otrygghet i det offentliga rummet

Utställningen "Utgång/hemgång" visas på Östergötlands museum. Projektet presenteras även på genuskonferensen G16 som hålls i Linköping den 23-25 november.
7
dec

Seminarium om flygforskning

Välkommen att ta del av det senaste om marginalkostnader för luftfarten och infrastrukturen kring den.
8
dec

Stora tjänstebilsdagen

Jonas Bjelfvenstam, VTI:s generaldirektör och regeringens utredare av självkörande fordon, medverkar på Stora tjänstebilsdagen.

SENASTE NYTT


2016-10-28

Skifta till rätt vinterdäck i tid

På Statens väg- och transportforskningsinstitut (vti) har man testat hur olika däck beter sig vintertid....Samtidigt är de miljömässigt sämre och bullrar mer, säger Mattias Hjort på vti.......Källa: Svenska Transportarbetareförbundet


2016-10-26

Några har bytt andra väljer att vänta

En kall morgon som idag kan vara skäl nog, säger Mattias Hjort, däckforskare på vti....P4 Östergötland tog hjälp av däckforskaren Mattias Hjort på vti för att reda ut när det kan vara läge att planera...Källa: Sveriges Radio


2016-10-18

Programmet för Transportforum nu tillgängligt

Nordens största årliga konferens för transportsektorn, Transportforum, äger rum den 10–11 januari 2017 i Linköping. Välkommen till två fullmatade dagar med möjlighet till givande möten mellan forskare och transportsektorns många aktörer! 


2016-10-18

Kampen om bilarnas data

vid Statens väg- och trafikforskningsinstitut, vti, och även den som leder utredningen om självkörande fordons framtid i Sverige.......Källa: Ny Teknik


2016-10-16

Körkort vägen till många jobb

Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut (vti) finns det ett tydligt samband mellan körkortsinnehav...har körkort, säger Åsa Aretun, forskningschef på vti.......Källa: Dagens Nyheter


2016-10-13

Ungdomars berättelser om vägen hem

Utställningen UtgångHemgång är ett samarbete mellan museet och forskare på vti.... På lördag invigs utställningen UtgångHemgång, som är ett forskningsprojekt vid vti, Statens väg- och transportforskn...Källa: Sveriges Radio


2016-10-18

Programmet för Transportforum nu tillgängligt

Nordens största årliga konferens för transportsektorn, Transportforum, äger rum den 10–11 januari 2017 i Linköping. Välkommen till två fullmatade dagar med möjlighet till givande möten mellan forskare och transportsektorns många aktörer! 


2016-10-13

​​Bättre resandestatistik ger bättre kollektivtrafik

​Hur kan vi bli bättre på att använda resandestatistik för att skapa en attraktivare kollektivtrafik i våra städer och landsbygder? På Persontrafikmässan i Göteborg 18-20 oktober kan du lyssna på forskare Roger Pyddoke som talar om detta aktuella ämne.


2016-10-12

Stort europeiskt projekt för säkrare cykling

Allt fler cyklister dör eller skadas svårt trafiken. Ett stort EU-projekt undersöker nu hur man kan underlätta interaktionen mellan cyklister och bilister med hjälp av tekniska hjälpmedel, för att minska risken för olyckor.


2016-10-12

Forskningsstation med miljön i fokus

I Sverige finns det bara en enda permanent miljö- och vägforskningsstation, utmed E18 mellan Västerås och Enköping. VTI tar nu över som ny forskningskoordinator för stationen.


2016-10-12

Simulerad gångtrafik viktig pusselbit för hållbarare resor

Samhällets intresse att planera för gångtrafik ökar. De som planerar fokuserar framför allt mycket på att byten mellan olika transportslag – kollektivtrafik, gång och cykel, ska fungera så smidigt som möjligt. Allt för att öka andelen hållbara resor. Fredrik...


2016-10-12

Nordiskt samarbete binds samman

Vägdamm kan städas upp eller bindas vid vägytan men det behövs mer kunskap om vad som är mest effektivt. Därför startar nu projekt Nordust, ett Nordiskt samarbete där forskare från Sverige, Island, Finland och Norge gemensamt ska fylla de kunskapsluckor som...


2016-10-28

Skifta till rätt vinterdäck i tid

På Statens väg- och transportforskningsinstitut (vti) har man testat hur olika däck beter sig vintertid....Samtidigt är de miljömässigt sämre och bullrar mer, säger Mattias Hjort på vti.......Källa: Svenska Transportarbetareförbundet


2016-10-26

Några har bytt andra väljer att vänta

En kall morgon som idag kan vara skäl nog, säger Mattias Hjort, däckforskare på vti....P4 Östergötland tog hjälp av däckforskaren Mattias Hjort på vti för att reda ut när det kan vara läge att planera...Källa: Sveriges Radio


2016-10-18

Kampen om bilarnas data

vid Statens väg- och trafikforskningsinstitut, vti, och även den som leder utredningen om självkörande fordons framtid i Sverige.......Källa: Ny Teknik


2016-10-16

Körkort vägen till många jobb

Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut (vti) finns det ett tydligt samband mellan körkortsinnehav...har körkort, säger Åsa Aretun, forskningschef på vti.......Källa: Dagens Nyheter


2016-10-13

Ungdomars berättelser om vägen hem

Utställningen UtgångHemgång är ett samarbete mellan museet och forskare på vti.... På lördag invigs utställningen UtgångHemgång, som är ett forskningsprojekt vid vti, Statens väg- och transportforskn...Källa: Sveriges Radio


2016-10-13

Trampar på i trängseln

Sonja Forward har länge forskat på statens väg- och transportforskningsinstitut om mekanismer som styr trafikanters beteenden.......Källa: Situation Stockholm


NYHETSFLÖDE I SOCIALA MEDIER