Sidan kunde inte hittas

Sidan du försökte nå kan inte hittas. Detta kan bero på en felaktig länk eller att den inte är tillgänglig för tillfället.

SENASTE FORSKNINGSRESULTATEN


Uppdatering EVA-kalkylen

Den nuvarande Europagemensamma HBEFA-modellen anger emissionsfaktorer för olika körmönster och fordonstyper. Med den modellen kan man dock inte studera till exempel enskilda korsningar. Denna studie utnyttjar samma grundmodell, PHEM (www.tugraz.at),...

MANAGEMENT BY GOOD INTENTIONS AND BEST WISHES – ON SUSTAINABILITY, TOURISM AND TRANSPORT...

The Swedish government, despite a possible value conflict with the ambitious Swedish climate mitigation objectives, has stated that tourism development is an important basis for economic growth, not least in rural areas. This paper explores how the...

Success factors for local traffic noise abatement

Road noise nuisance is a huge problem in Nordic municipalities. It seems difficult to meet national targets for noise abatement. One reason is lack of municipal attention. This study of municipal noise abatement policy shows that road traffic noise...

TRÄFFA OSS


25
jan

Seminarium inom Transportekonomi

Johannes Österström, VTI presenterar Upphandling av vägkvalitet – En kartläggning av kvalitetsbegreppet i väginvesteringar
3-5
mar

VTI på Cykelmässan

VTI deltar med en monter på Cykelmässan i Göteborg 3-5 mars.
7
mar

Barn, liv och trafik 2017

En heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barns och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön. 

SENASTE NYTT


2017-01-20

Kollektivtrafik på landet kräver nytänk

landsbygdsbefolkningen har, säger Jessica Berg, forskare på vti....I samma syfte har regeringen gett Statens väg och transportforskningsinstitut (vti) i uppdrag att göra en studie av vilka effektiva.....Källa: Mvt


2017-01-20

Skattemedel betalar VTI:s förlustkonferenser

Skattemedel betalar vti:s förlustkonferenser Trots förluster fortsätter...som till årsskiftet var generaldirektör för vti.......Källa: Sveriges Radio


2017-01-17

Bidra med din åsikt om automatiserad körning

Med 30 deltagande organisationer från elva olika länder är EU-projektet ADAS&ME det största projekt som VTI hittills har koordinerat. Projektet som handlar om automatiserade förarstödssystem och självkörande bilar söker nu körkortsinnehavare för att delta i...


2017-01-17

Simulatorträning ger bättre insikt om egen körförmåga

Att kunna bedöma sin körförmåga korrekt kan vara avgörande för att äldre bilförare ska köra säkert. Resultaten av en VTI-studie visar att simulatorbaserad träning kan användas för att förbättra förmågan att bedöma sin körförmåga och att återkoppling spelar en viktig roll.


2017-01-12

Järnvägsnyheter.se Här tränas de blivande lokförarna

Järnvägsnyheter.se Här tränas de blivande lokförarna vti demonstrerade tågsimulatorer på Transportforum Under...och möjliga att använda i allt fler tillämpningar. vti är sedan flera decennier en vär...Källa: Jarnvagsnyheter


2017-01-12

Unga tar gärna bussen om det går att ladda mobilen

kollektivtrafiken är fullpackad, säger Christina Stave på vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut.......Källa: Sveriges Radio


2017-01-17

Bidra med din åsikt om automatiserad körning

Med 30 deltagande organisationer från elva olika länder är EU-projektet ADAS&ME det största projekt som VTI hittills har koordinerat. Projektet som handlar om automatiserade förarstödssystem och självkörande bilar söker nu körkortsinnehavare för att delta i...


2017-01-17

Simulatorträning ger bättre insikt om egen körförmåga

Att kunna bedöma sin körförmåga korrekt kan vara avgörande för att äldre bilförare ska köra säkert. Resultaten av en VTI-studie visar att simulatorbaserad träning kan användas för att förbättra förmågan att bedöma sin körförmåga och att återkoppling spelar en viktig roll.


2017-01-10

Förändring tema på Transportforum 2017

Infrastrukturminister Anna Johansson utgick från FN:s hållbarhetsmål när hon inledningstalade på Transportforum 2017. – Flertalet av dem har bäring på transportsektorn, direkt eller indirekt, konstaterade hon.


2017-01-09

Användare positiva till alkolås efter rattfylleri

En ny enkätstudie visar att de flesta svarande som använt alkolås efter rattfylleri upplever en förbättrad hälsosituation ett tag efter rattfylleri­händelsen. Många är nöjda med möjligheten att kunna fortsätta köra bil, men efterfrågar förbättringar av systemet. Resultaten presenteras den 10 januari på Transportforum, session 12.


2017-01-04

​​​Straffrätten är inte anpassad för självkörande fordon

Vems ansvar är det om en självkörande bil orsakar en olycka? När autonoma fordon börjar köra på våra vägar är det viktigt att lagar och regler är avpassade och användbara. I en VTI-studie har forskare utrett förutsättningarna för straffrättsligt ansvar när det gäller självkörande fordon på väg.


2017-01-03

Mobil i bil – många åsikter men hur stor är användningen?

Det finns mycket åsikter och påståenden om mobilanvändning under bilkörning, men för att få mer kunskap ska forskare på VTI genomföra en objektiv studie om ämnet.


2017-01-20

Kollektivtrafik på landet kräver nytänk

landsbygdsbefolkningen har, säger Jessica Berg, forskare på vti....I samma syfte har regeringen gett Statens väg och transportforskningsinstitut (vti) i uppdrag att göra en studie av vilka effektiva.....Källa: Mvt


2017-01-20

Skattemedel betalar VTI:s förlustkonferenser

Skattemedel betalar vti:s förlustkonferenser Trots förluster fortsätter...som till årsskiftet var generaldirektör för vti.......Källa: Sveriges Radio


2017-01-12

Järnvägsnyheter.se Här tränas de blivande lokförarna

Järnvägsnyheter.se Här tränas de blivande lokförarna vti demonstrerade tågsimulatorer på Transportforum Under...och möjliga att använda i allt fler tillämpningar. vti är sedan flera decennier en vär...Källa: Jarnvagsnyheter


2017-01-12

Unga tar gärna bussen om det går att ladda mobilen

kollektivtrafiken är fullpackad, säger Christina Stave på vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut.......Källa: Sveriges Radio


2017-01-10

Möt amerikanen som vill minska bilåkandet

Konferensen arrangeras av vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och......Källa: svt.se


2017-01-10

Nu drar storkonferensen igång

Runt 500 anmälningar kom in till Statens Väg- och transportforskningsinstitut (vti) som arrangerar....Göran Blomqvist och kollegan Andreas Schander, pressansvarig vid vti, säger att Transportforum vil...Källa: Corren.se VIP


NYHETSFLÖDE I SOCIALA MEDIER