Övertro ger färre godkända körkortsprov

En ny studie visar att anledningen till att allt färre klarar av att ta sitt körkort på första försöket är att det finns en övertro på sin egen förmåga och att provet upplevs svårare än vad man räknar med.

KONTAKT

SENASTE FORSKNINGSRESULTATEN


A female head–neck model for rear impact simulations

Several mathematical cervical models of the 50th percentile male have been developed and used for impact biomechanics research. However, for the 50th percentile female no similar modelling efforts have been made, despite females being subject to a...

Estimating preferred departure times of road users in a large urban network

In order to reliably predict and assess effects of congestion charges and other congestion mitigating measures, a transportation model including dynamic assignment and departure time choice is important.This paper presents a transport model that...

Capacity Issues in Sweden - Applications and Research

This paper gives an overview of the Swedish trunk road system and present objectives, guidelines concerning capacity and level of service Procedures to assess these issues in the feasibility and design procedure are also described.An important goal...

TRÄFFA OSS


3-5
mar

VTI på Cykelmässan

VTI deltar med en monter på Cykelmässan i Göteborg 3-5 mars.
7
mar

Barn, liv och trafik 2017

En heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barns och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön. 
9
mar

Installationsföreläsning

VTI:s nya professor Yvonne Andersson-Sköld håller installationsföreläsning

SENASTE NYTT


2017-01-17

Bidra med din åsikt om automatiserad körning

Med 30 deltagande organisationer från elva olika länder är EU-projektet ADAS&ME det största projekt som VTI hittills har koordinerat. Projektet som handlar om automatiserade förarstödssystem och självkörande bilar söker nu körkortsinnehavare för att delta i...


2017-01-17

Simulatorträning ger bättre insikt om egen körförmåga

Att kunna bedöma sin körförmåga korrekt kan vara avgörande för att äldre bilförare ska köra säkert. Resultaten av en VTI-studie visar att simulatorbaserad träning kan användas för att förbättra förmågan att bedöma sin körförmåga och att återkoppling spelar en viktig roll.


2017-01-12

Järnvägsnyheter.se Här tränas de blivande lokförarna

Järnvägsnyheter.se Här tränas de blivande lokförarna vti demonstrerade tågsimulatorer på Transportforum Under...och möjliga att använda i allt fler tillämpningar. vti är sedan flera decennier en vär...Källa: Jarnvagsnyheter


2017-01-12

Unga tar gärna bussen om det går att ladda mobilen

kollektivtrafiken är fullpackad, säger Christina Stave på vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut.......Källa: Sveriges Radio


2017-01-10

Möt amerikanen som vill minska bilåkandet

Konferensen arrangeras av vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och......Källa: svt.se


2017-01-10

Förändring tema på Transportforum 2017

Infrastrukturminister Anna Johansson utgick från FN:s hållbarhetsmål när hon inledningstalade på Transportforum 2017. – Flertalet av dem har bäring på transportsektorn, direkt eller indirekt, konstaterade hon.


2017-01-10

Nu drar storkonferensen igång

Runt 500 anmälningar kom in till Statens Väg- och transportforskningsinstitut (vti) som arrangerar....Göran Blomqvist och kollegan Andreas Schander, pressansvarig vid vti, säger att Transportforum vil...Källa: Corren.se VIP


2017-01-09

Transportforum lockar 1600 besökare

transportmedlet, säger Göran Blomqvist, programansvarig vti...spårvagnar, säger Andreas Schander, pressansvarig vti.......Källa: Sveriges Radio


2017-01-17

Bidra med din åsikt om automatiserad körning

Med 30 deltagande organisationer från elva olika länder är EU-projektet ADAS&ME det största projekt som VTI hittills har koordinerat. Projektet som handlar om automatiserade förarstödssystem och självkörande bilar söker nu körkortsinnehavare för att delta i...


2017-01-17

Simulatorträning ger bättre insikt om egen körförmåga

Att kunna bedöma sin körförmåga korrekt kan vara avgörande för att äldre bilförare ska köra säkert. Resultaten av en VTI-studie visar att simulatorbaserad träning kan användas för att förbättra förmågan att bedöma sin körförmåga och att återkoppling spelar en viktig roll.


2017-01-10

Förändring tema på Transportforum 2017

Infrastrukturminister Anna Johansson utgick från FN:s hållbarhetsmål när hon inledningstalade på Transportforum 2017. – Flertalet av dem har bäring på transportsektorn, direkt eller indirekt, konstaterade hon.


2017-01-09

Användare positiva till alkolås efter rattfylleri

En ny enkätstudie visar att de flesta svarande som använt alkolås efter rattfylleri upplever en förbättrad hälsosituation ett tag efter rattfylleri­händelsen. Många är nöjda med möjligheten att kunna fortsätta köra bil, men efterfrågar förbättringar av systemet. Resultaten presenteras den 10 januari på Transportforum, session 12.


2017-01-04

​​​Straffrätten är inte anpassad för självkörande fordon

Vems ansvar är det om en självkörande bil orsakar en olycka? När autonoma fordon börjar köra på våra vägar är det viktigt att lagar och regler är avpassade och användbara. I en VTI-studie har forskare utrett förutsättningarna för straffrättsligt ansvar när det gäller självkörande fordon på väg.


2017-01-03

Mobil i bil – många åsikter men hur stor är användningen?

Det finns mycket åsikter och påståenden om mobilanvändning under bilkörning, men för att få mer kunskap ska forskare på VTI genomföra en objektiv studie om ämnet.


2017-01-03

Höga partikelhalter i tunnlar kan minskas

En ny VTI-studie visar att äldre tågtyper orsakar mer utsläpp av partiklar i järnvägstunnlar än nyare tåg. I vägtunnlar går det att minska de grova partiklarna genom dammbindning, förbättrade beläggningar och minskad dubbdäcksanvändning.


2016-12-22

VTI studerar ADHD och bilkörning i simulator

Väljer förare med ADHD en högre hastighet jämfört med förare utan ADHD? Kan enklare simulatorer användas för att studera hur ADHD påverkar körförmågan? Ett forskarteam lett av VTI söker svaret på frågorna i en pågående simulatorstudie.


2017-01-12

Järnvägsnyheter.se Här tränas de blivande lokförarna

Järnvägsnyheter.se Här tränas de blivande lokförarna vti demonstrerade tågsimulatorer på Transportforum Under...och möjliga att använda i allt fler tillämpningar. vti är sedan flera decennier en vär...Källa: Jarnvagsnyheter


2017-01-12

Unga tar gärna bussen om det går att ladda mobilen

kollektivtrafiken är fullpackad, säger Christina Stave på vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut.......Källa: Sveriges Radio


2017-01-10

Möt amerikanen som vill minska bilåkandet

Konferensen arrangeras av vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och......Källa: svt.se


2017-01-10

Nu drar storkonferensen igång

Runt 500 anmälningar kom in till Statens Väg- och transportforskningsinstitut (vti) som arrangerar....Göran Blomqvist och kollegan Andreas Schander, pressansvarig vid vti, säger att Transportforum vil...Källa: Corren.se VIP


2017-01-09

Transportforum lockar 1600 besökare

transportmedlet, säger Göran Blomqvist, programansvarig vti...spårvagnar, säger Andreas Schander, pressansvarig vti.......Källa: Sveriges Radio


2017-01-09

Studie: Rattfyllerister gillar alkolås

Nu har Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti, gjort en enkätstudie. 1 100 frågeformulär har...utan alkolås, säger Susanne Gustafsson, utredare på vti. LÄS MER: Påkörd av rattfyllerist nu...Källa: Expressen


2017-01-05

Oklart vem som ansvarar när bilen kör själv

straffrätt när det gäller autonoma fordon, för vti, Statens väg- och transportforskningsinstituts, räkning.......Källa: Ny Teknik


2017-01-04

Forskare: P-platserna i innerstäderna måste bli färre

Aretun, forskningschef på Väg- och trafikinstitutet (vti). I spåren av den urbanisering som pågår runt...Förslaget får medhåll av Åsa Aretun på vti. Hon menar att trängseln då många vill ha tillgång....Källa: Dagens Nyheter


NYHETSFLÖDE I SOCIALA MEDIER