Forskning kritisk till individualiserat miljöansvar

– Det finns anledning att vara kritisk till den utbredda idén om det individualiserade miljöansvaret. Den bygger på föreställningen att människor har ett moraliskt ansvar för miljön, men det finns en politisk dimension som behöver uppmärksammas eftersom det finns andra alternativ än individuellt ansvar, säger Emmy Dahl, forskningsassistent på VTI.

SENASTE FORSKNINGSRESULTATEN


Samband mellan sjukdomar och äldre bilförares inblandning i trafikolyckor

Sverige är ett av få länder inom EU som inte har obligatoriska hälsokontroller för förare över en viss ålder. Vår motivering är att man inte kunnat påvisa positiva trafiksäkerhetseffekter av sådana kontroller. Den här studien utreder om...

Bytesmotstånd och ruttval i kollektivtrafiken: En översyn av modeller för...

Denna rapport är resultatet av arbetet i forskningsprojektet (Bytesmotstånd och ruttval i kollektivtrafiken. En översyn av modeller för kollektivtrafikanalyser), vilket fångat upp och arbetat vidare med frågor som identifierats i tidigare...

Sampers4: Skattning av regionala efterfrågemodeller

Denna rapport har tagits fram som slutrapportering av projektet ”Sampers4 -fortsättning” finansierat av Trafikverket, som genomförts under hösten 2017 och våren 2018. Detta projekt har tagit vid där tidigare omskattningsprojekt för Sampers regionala...

TRÄFFA OSS


9-10
jan

Transportforum 2019

Transportforum 2019 genomförs 9-10 januari i Konsert och kongress Linköping. 
25-27
aug

ICTTP 2020

ICTTP, International Conference on Traffic and Transport Psychology, arrangeras i Göteborg. 

SENASTE NYTT


2018-12-13

Nyheter uppdateras

Senaste nyheter uppdateras och finns tillgängliga inom kort...


2018-12-13

Nyheter uppdateras

Senaste nyheter uppdateras och finns tillgängliga inom kort...


2018-12-13

Nyheter uppdateras

Senaste nyheter uppdateras och finns tillgängliga inom kort...


2018-12-13

Nyheter uppdateras

Senaste nyheter uppdateras och finns tillgängliga inom kort...


NYHETSFLÖDE I SOCIALA MEDIER