Nyhetsarkiv

 • image description

  Nya regler gav sämre säkerhet

  2016-06-22

  VTI i media. Gleitmo Technik AB Alkolås i Skandinavien AB vti har tittat på säkerhet vid väg- och spårarbete...Nu har forskare på vti analyserat orsakerna och ger rekommendationer till förbättringar.......Källa: Infrastruktur Nyheter Läs mer... »

 • image description

  System ska läsa av förarens känslor

  2016-06-21

  VTI i media. System ska läsa av förarens känslor vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, med...Det är EU-projektet ADAS&ME, med en totalt budget på 89 miljoner kronor, som vti ska koordinera med syft...Källa: svt.se Läs mer... »

 • image description

  VTI hoppas på nationellt cykelcentrum

  2016-06-21

  Nyhet. VTI har tillsammans med Luleå tekniska högskola, Malmö högskola, Lunds universitet och de 17 kommuner som ingår i föreningen Svenska Cykelstäder långt gångna planer på att starta ett nationellt kunskapscentrum för cykling. Läs mer... »

 • image description

  En framtid utan trafiksignaler?

  2016-06-17

  Nyhet. Om alla bilar var självkörande kanske det inte skulle behövas varken trafikskyltar eller trafiksignaler. Läs mer... »

 • image description

  Simulerad gångtrafik viktig pusselbit för hållbarare resor

  2016-06-17

  Nyhet. Samhällets intresse att planera för gångtrafik ökar. De som planerar fokuserar framför allt mycket på att byten mellan olika transportslag – kollektivtrafik, gång och cykel, ska fungera så smidigt som möjligt. Allt för att öka andelen hållbara resor. Fredrik... Läs mer... »

 • image description

  Rätt vegetation kan bidra till en mer förlåtande trafikmiljö

  2016-06-16

  Nyhet. Den största källan till luftföroreningar i städer är trafiken och rätt typ av vegetation kan ge bättre luft, särskilt om den placeras nära trafiken. Men det finns en viktig aspekt för kommunen att ta hänsyn till innan man sätter plantorna i jorden, nämligen... Läs mer... »

 • image description

  Bättre beslutsunderlag med nya transportplaneringsmodeller

  2016-06-15

  Nyhet. Modeller för transportplanering är mycket viktiga underlag inför beslut som rör trafik, transporter och samhällsbyggnad. Det handlar om beslut inför både ny- och ombyggnation, men även till exempel beslut om trängselskatter. Det finns dock vissa problem med... Läs mer... »

 • image description

  Kommuner behöver planeringsverktyg

  2016-06-15

  Nyhet. För att samhällsplaneringen ska ha en nyckelroll när det gäller klimatomställning i kommuner, så behöver den bli del av ett långsiktigt strategiskt förändringsarbete. Dessutom behövs planeringsverktyg som stödjer genomförandet. Detta visar en studie av... Läs mer... »

 • image description

  Fint innovationspris till team med VTI-medverkan

  2016-06-14

  Nyhet. Tillsammans med ett team från Högskolan i Halmstad har Maytheewat Aramrattana, VTI, nyligen vunnit första pris i Grand Cooperative Driving Challenge 2016, en innovationstävling inom området automatiserade fordon. Läs mer... »

 • image description

  Omfattande EU-projekt om bränslesnål körning slutfört

  2016-06-14

  Nyhet. Ecodriver, ett omfattande EU-projekt som under fyra år utvärderat innovativa system för återkoppling av miljövänlig körning, har nyligen hållit slutredovisning. VTI har medverkat i projektet där tolv partners från åtta länder har ingått. Läs mer... »