Nyhetsarkiv

 • image description

  Programmet för Transportforum nu tillgängligt

  2016-10-18

  Nyhet. Nordens största årliga konferens för transportsektorn, Transportforum, äger rum den 10–11 januari 2017 i Linköping. Välkommen till två fullmatade dagar med möjlighet till givande möten mellan forskare och transportsektorns många aktörer!  Läs mer... »

 • image description

  Kampen om bilarnas data

  2016-10-18

  VTI i media. vid Statens väg- och trafikforskningsinstitut, vti, och även den som leder utredningen om självkörande fordons framtid i Sverige.......Källa: Ny Teknik Läs mer... »

 • image description

  Körkort vägen till många jobb

  2016-10-16

  VTI i media. Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut (vti) finns det ett tydligt samband mellan körkortsinnehav...har körkort, säger Åsa Aretun, forskningschef på vti.......Källa: Dagens Nyheter Läs mer... »

 • image description

  Ungdomars berättelser om vägen hem

  2016-10-13

  VTI i media. Utställningen UtgångHemgång är ett samarbete mellan museet och forskare på vti.... På lördag invigs utställningen UtgångHemgång, som är ett forskningsprojekt vid vti, Statens väg- och transportforskn...Källa: Sveriges Radio Läs mer... »

 • image description

  Trampar på i trängseln

  2016-10-13

  VTI i media. Sonja Forward har länge forskat på statens väg- och transportforskningsinstitut om mekanismer som styr trafikanters beteenden.......Källa: Situation Stockholm Läs mer... »

 • image description

  Stort europeiskt projekt för säkrare cykling

  2016-10-12

  Nyhet. Allt fler cyklister dör eller skadas svårt trafiken. Ett stort EU-projekt undersöker nu hur man kan underlätta interaktionen mellan cyklister och bilister med hjälp av tekniska hjälpmedel, för att minska risken för olyckor. Läs mer... »

 • image description

  Forskningsstation med miljön i fokus

  2016-10-12

  Nyhet. I Sverige finns det bara en enda permanent miljö- och vägforskningsstation, utmed E18 mellan Västerås och Enköping. VTI tar nu över som ny forskningskoordinator för stationen. Läs mer... »

 • image description

  Simulerad gångtrafik viktig pusselbit för hållbarare resor

  2016-10-12

  Nyhet. Samhällets intresse att planera för gångtrafik ökar. De som planerar fokuserar framför allt mycket på att byten mellan olika transportslag – kollektivtrafik, gång och cykel, ska fungera så smidigt som möjligt. Allt för att öka andelen hållbara resor. Fredrik... Läs mer... »

 • image description

  Nordiskt samarbete binds samman

  2016-10-12

  Nyhet. Vägdamm kan städas upp eller bindas vid vägytan men det behövs mer kunskap om vad som är mest effektivt. Därför startar nu projekt Nordust, ett Nordiskt samarbete där forskare från Sverige, Island, Finland och Norge gemensamt ska fylla de kunskapsluckor som... Läs mer... »

 • image description

  VTI söker forskare – tåg och signaler

  2016-10-11

  Nyhet. VTI vill satsa ännu mer på forskning och utveckling kring tåg och signalsystem. En del av satsningen rör våra tågsimulatorer. Vi söker därför dig som kan förstärka oss på detta område, som vill leda arbetet med att utveckla tågsimulatorerna och verksamheten... Läs mer... »