Wanna Svedberg


Bild på Wanna Svedberg

Wannas forskningsresultat


Nya och gamla perspektiv på ansvar?

Projektets syfte är att analysera de rättsliga förutsättningarna för ansvar och ansvarsutkrävande gällande självkörande fordon på väg. I syftet ingår att inom utvalda rättsområden synliggöra och problematisera rättsliga konstruktioner kring ansvar...