Viktor Bernhardsson


Bild på Viktor Bernhardsson

Viktors forskningsresultat


Effektiva omkörningsfält på 2+1-vägar: trafiksimuleringar av olika utformningsalternativ...

Framkomligheten på mötesseparerade vägar med växelvis omkörningsfält (så kallade 2+1-vägar) beror på hur stor del av vägens sträckning som har omkörningsfält, vilket brukar benämnas som andelen omkörbar längd. För att utnyttja vägen på ett effektivt...

Hastighetsflödessamband för svenska typvägar: Förslag till reviderade samband baserat på...

Hastighetsflödessamband är en viktig del i Trafikverkets modell för bedömning av Effekter vid väganalyser (EVA). I denna rapport presenteras förslag till nya hastighetsflödessamband för motorvägar, fyrfältsvägar, mötesfria motortrafikleder,...

Modelling delay saving through pro-active incident management techniques

Purpose: Road traffic incidents cause delay, affect public safety and the environment. The CEDR PRIMA project aims to extend practical guidance for traffic managers in pro-active Traffic Incident Management (TIM) techniques to reduce the impacts and...

Trafiksimulering av E20 Ribbingsberg–Vara: En simuleringsstudie av framkomlighet för en...

Vägsträckan av E20 mellan Ribbingsberg och Vara ska byggas om från tvåfältig landsväg med hastighetsgräns 80 km/h till mötesfri landsväg med hastighetsgräns 100 kilometer i timmen. Den mötesfria utformningen kommer att innebära uteslutande 1+1- samt...

Pro-active Management of Traffic Incidents Using Novel Technologies

This paper presents the results of the assessment phase of the project PRIMA (Pro-Active Incident Management), where the benefits, costs and risks of novel traffic incident management techniques are investigated. The project targets the enhancement...

Representation of the Swedish transport and logistics system in Samgods v. 1.1.

The national model for freight transportation in Sweden is called Samgods. The purpose of the model is to provide a tool for forecasting and planning of the transport system. Samgods can be used in policy analysis such as studying the effects of a...

Traffic system impacts of green driving support systems

The global aim of the ecoDriver project was to deliver the most effective advice to drivers on fuel efficient driving by optimising the driver-powertrain-environment feedback loop. More specifically, the focus of the project was on the interaction...