Tommy Pettersson


Bild på Tommy Pettersson

Tommys forskningsresultat


Svenska modellen: slutrapport

Det som brukar kallas den svenska modellen för barn i bil, innebär att barn i Sverige rekommenderas att färdas i bakåtvänd bilbarnstol upp till en ålder av 4-5 år. En stark bakomliggande orsak till denna rekommendation är att risken för att barn...