Tomas Rosberg


Bild på Tomas Rosberg

Tomas forskningsresultat


Framtagning av loktågsmodell för VTI:s tågsimulator

Genom höjda hastigheter för godståg finns möjligheter till en högre prioritering av trafikslaget hos tågtrafikledningen, vilket i sig är en kapacitetsvinst och bör ge upphov till bättre flöden och högre kapacitet på det svenska järnvägsnätet...