Sherzod Yarmukhamedov


Bild på Sherzod Yarmukhamedov

Sherzods forskningsresultat


Marginal cost of road maintenance and operation: Swedish estimates based on data from...

I studien redovisad i detta notat skattas marginalkostnaden för drift och underhåll på det nationella svenska vägnätet 2004–2014. Resultaten visar en skattad marginalkostnad på omkring 7 öre per fordonskilometer för grusvägars drift och underhåll,...

The marginal cost of reinvestments in Sweden’s railway network

I den här studien skattas nya marginalkostnader för reinvesteringar i järnväg genom att använda information om reinvesteringskostnader i Sverige, samt information om trafik och övriga egenskaper hos järnvägen, under perioden 1999–2014.Den empiriska...

Hur väl fungerar försäkringsbranschen?

Ekonomisk teori visar hur försäkringssystem kan bidra till ökad välfärd. Men den visar också att det finns gränser för hur mycket trygghet vi kan eller bör skaffa oss genom försäkringar. Med unika mikrodata undersöker vi i denna artikel ett antal...