Samuel Lindgren


Bild på Samuel Lindgren

Samuels forskningsresultat


Vad styr valet av trafikslag för godstransporter?: en kunskapsöversikt

Syftet med detta notat är att inventera, sammanställa och bedöma forsknings- och kunskapsläget avseende vad som styr valet av trafikslag i ett företags- och verksamhetsperspektiv. Underlagsmaterialet utgörs av rapporter och vetenskapliga artiklar...