Safwat Said


Bild på Safwat Said

Docent i vägteknologi vid Lunds tekniska högskola

Tekn. dr. i vägteknik, KTH

Safwat Saids forskning är i huvudsak inriktad på funktionsegenskaper hos asfaltsbeläggningar. Han arbetar med karaktärisering och modellering av asfaltsbeläggningar, dels med avseende på nedbrytning i fält, dels med avseende på utmattningssprickor och spårbildning i bitumenbundna lager.

Safwad Said arbetar med tillämpningar av PEDRO (PErmanent Deformation in asphalt concrete for ROads), modellen för prediktering av spårtillväxt i asfaltbeläggningar relaterad till trafikbelastning och val av massabeläggning.

Safwats forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...