Mattias Viklund


Bild på Mattias Viklund

Mattias forskningsresultat


Rekyleffekter av energieffektiviseringar inom transportsektorn i Sverige

Rekyleffekter är skillnaden mellan den förväntade eller beräknade energibesparingen och den verkliga energibesparingen för olika typer av åtgärder. Om detta inte tas med i beräkningar kan rekyleffekter motverka politiska åtgärder så att mål...