Mattias Hjort


Bild på Mattias Hjort

Mattias forskningsresultat


Tunga lastbilars däckanvändning och olycksrisk vintertid

Det finns idag ett lagkrav på att vinterdäck ska användas på drivaxeln på tunga fordon (totalvikt överstigande 3,5 ton) under vinterdäcksperioden, 1 dec till 31 mars, om det är vinterväglag. Detta krav är helt baserat på framkomlighet, då man anser...

Väggrepp på våt asfalt för slitna och nya vinterdäck: jämförelse av olika kategorier av...

Denna studie har mätt väggrepp på våt, saltad asfaltväg vid temperaturer kring noll grader för slitna och nya vinterdäck i syfte att undersöka hur väggreppet för de tre olika förekommande typerna av vinterdäck i Sverige försämras med ålder och...

Known Roads: real roads in simulated environments for the virtual testing of new vehicle...

This publication presents a project aiming to develop virtual representations of real roads for use in driving simulators. The development was done in order to enable assessments of new systems on existing and well known roads in a driving...

Jämförelse av vinter och sommardäck på barmark sommartid: tester, riskanalys och...

Allt fler bilister har ersatt sina dubbade vinterdäck med dubbfria. Eftersom det inte är olagligt att köra med odubbade vinterdäck på sommaren väljer ett stort antal förare att låta vinterdäcken sitta på även sommartid. Syftet med denna studie har...

Limit handling in a driving simulator

Körsimulatorstudier som involverar körning på gränsen till fordonets förmåga (handling-gränsen) behöver fordonsmodeller som på ett korrekt sätt kan modellera dessa situationer. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur VTI:s körsimulator...

Kan dubbdäck på cykeln minska singelolyckorna?: friktionstester av cykeldäck i VTI:s...

Syftet med det här projektet har varit att ta fram en metod för att mäta cykeldäcks friktion på is och att genomföra inledande tester. Målet är att med hjälp av den framtagna testmetoden kunna ge oberoende och evidensbaserad information till...

Test av is- och snögrepp för slitna vinterdäck: jämförelse av olika kategorier av...

Denna studie har mätt is- och snögrepp för slitna och nya vinterdäck i syfte undersöka hur väggreppet för olika typerna av vinterdäck försämras med ålder och slitage. Totalt har 77 däck testats, varav 27 helt nya däck och 50 begagnade. Däcken har...

Validation of a basic combined slip tyre model for use in friction estimation applications

Tyre modelling is an important part of understanding and estimating the tyre-road friction. In this paper a basic steady-state tyre model for the combined-slip case is derived. The model is intended to be used in friction estimations applications,...

Testing Vehicle Performance on Snow Using Sine with Dwell

Measuring and evaluating vehicle and tire performance in winter conditions are highly motivated by accident statistics. The present paper investigates use of the sine with dwell maneuver in this context. Various aspects of winter testing is...

Validating on-the-limit properties of a driving simulator

The paper describes a validation model for both subjective and objective comparison of on-the-limit properties of a driving simulator. VTI moving base driving simulator, SIM III, has been used with three different versions of VTI’s vehicle model,...

Developing of a Driver Model for Vehicle Testing

There is today no established automated method for testing vehicles or tyres, and the most common option is using professional drivers for this purpose. The tests are supposed to be fair and repeatable, which means using human drivers for these...

EDR Pre-Crash Data: Potential For Applications In Active Safety Testing

Passive safety testing has been based on accident research where objective physical evidence can be compiled and analysed when establishing technical test requirements. Active safety tests pose new challenges because objective data is more difficult...

Relation between tyre/road noise and ice snow friction of winter tyres

It is often assumed that low noise emission from car tyres implies a sacrifice of frictional properties. This study explores the relation between tyre/road noise with friction coefficients on ice and snow surfaces for a number of winter tyres,...

Towards a method for determining maximum oversteer in slippery conditions

Fatal accidents during winter time in Sweden are to a large extent due to vehicle spinning. Therefore, it is crucial to analyse and compare vehicle/tyre performance on slippery roads with respect to oversteering. In this study, a new test method for...

Measuring tyre performance in ESC intervention situations

Fatal accidents during winter time in Sweden are to a large extent due to vehicle spinning. Therefore, it is crucial to analyse and compare vehicle/tyre performance on slippery roads with respect to oversteering. We have performed experimental tests...

Towards an Indoor Winter Tire Classification Test

From a traffic safety perspective it is highly motivated to define winter tires interms of their performance in icy road conditions. The present definition of winter(snow) tires, introduced in the EU in 2012, is based on packed snow performance.The...

Trafiksäkerhetseffekter vid införande av längre och tyngre fordon: en kunskapsöversikt

This review concerns potential traffic safety effects from the introduction of longer and heavier trucks than those currently allowed in Sweden. For this purpose, a summary of results from accident studies, literature summaries and in-depth studies...

Säkerhetsrisker kopplat till däck, fälg och hjul: en litteraturstudie

Sammanfattningsvis konstateras att den mesta forskningen i ämnet rör däck, och då materialutmattningsprocesser som leder till slitbaneseparation eller däckexplosion. Många studier har fokuserat på inverkan av för lågt lufttryck, medan studier av för...

Vinterdäck på drivaxel till tunga fordon: en väggreppsstudie

Det saknas vetenskapligt utförda studier angående hur stora skillnader i väggrepp som kan förväntas mellan vinter- och sommardäck på olika vinterväglag för kategorin tunga fordons drivaxeldäck. Då resurserna var begränsade fanns det endast möjlighet...

Improving the realism in the VTI driving simulators: Shake final report

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har tre avancerade körsimulatorer med rörelsesystem. Syftet med detta projekt var att utveckla och implementera nya modeller för grafik, vibrationer och buller, allt i syfte att öka realismen för föraren...

Traffic safety effects when overtaking 30 meter trucks

The purpose of this paper is to investigate if the introduction of extra-long and heavy trucks has an effect on traffic safety on Swedish roads, especially in relation to overtaking maneuvers. Traffic safety effects will be measured in terms of road...

The Snow Grip of Heavy Vehicle Drive Axle Winter Tyres

Every winter in Sweden, winter roadways pose problems for heavy vehicles. Steep gradients can be difficult to pass when it is slippery, which has implications also for other traffic when congestion occurs. To reduce the problems it has been...

Överstyrning på is och snö med olika vinterdäck: metodutveckling och fältstudie

Trafikolyckor vintertid karaktäriseras i högre grad än olyckor sommartid av att föraren tappar kontrollen över fordonet och en sladdsituation uppstår. I en studie av Trafikverket visas att för dödsolyckor som inträffat under vintersäsong så hade...

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon

Trafikverket överväger att tillåta längre och tyngre fordon på vägarna förutsatt att de inte påverkar trafiksäkerheten negativt. Syftet med studien var att undersöka säkerhetseffekten av fordonslängd, speciellt med avseende på olycksrisken vid...

Tema miljörisker: miljörisker och trafikanters beteenden

This report compiles the results from the project Theme Environmental risks. More specifically, the project concerned how different transport related environmental risks influence different road users and how their behaviour influence the...

Final testing protocols

This report is the final document summarizing the inspection and testing protocols of the eVALUE project. It describes principles, inspection protocols and testing protocols for performance testing of ICT-based safety systems. The inspection...

Effects of forward collision warning, initial time headway and repeated scenario exposure...

To address the research questions, acritical lead vehicle braking scenario and anFCW system was developed and pilot tested in Saab’s fixed based driving simulator in Trollhättan. After piloting, the scenario was implemented in VTI’s moving base...

Prediction of flow rutting in asphalt concrete layers

This paper evaluates an approach for predicting rut formation in asphalt concrete (AC) layers. The approach is based on a linear viscoelastic model for predicting permanent vertical strain in AC layers subjected to a moving load. The input data are...

The importance of tyre grip for the ESC function on icy roads

In this study we have investigated how tyres with different road grip affect the stability of passenger cars equipped with Electronic Stability Control (ESC) systems during winter road conditions. A field test with a double lane change manoeuvre on...

Handling of buses on slippery roads during the influence of side wind: A study of the...

Accident statistics assembled by the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) have shown that buses are overrepresented when it comes to accidents on icy and snowy roads. For a better understanding of the problem, the performance...

SHAKE - an approach for realistic simulation of rough roads in a moving base driving...

With today’s advanced measurement equipment for measuring roads, it is possible to measure road geometry at high precision within a large span of wavelengths. Detailed information about the roads longitudinal and lateral profile, including macro...

Bus accidents in wintertime

Buses in Sweden have a low accident risk. However, statistics from 1996 - 2002 indicate that the number of bus accidents in Sweden with personal injuries have been increasing by 4% yearly. Buses also have a higher percentage of accidents that occur...

A test method for evaluating safety aspects of ESC equipped passenger cars: a prototype...

Active safety systems are becoming increasingly common in today's vehicles. Electronic Stability Control (ESC) systems were introduced during the end of the 1990s, and accident statistics show that they have had a huge impact on traffic safety. In...

NanoWear: nanopartiklar från slitage av däck och vägbana

Particles from road and tire wear have in recent years come to the fore as an important and relatively unexplored contribution to air particulate pollution. Mechanically generated wear particles are relatively coarse (>0.5 microns), but in...

Polering av asfaltbeläggning

In many countries, where studded tyres are prohibited, the traffic polishing of the coarse aggregate in the wearing courses is a problem to a rather great extent. In those countries there are often regulations on the aggregate polishing value. In...

Methods for the evaluation of traffic safety effects of Antilock Braking System (ABS) and...

In today's vehicles, active safety systems are introduced addressing a large variety of safety issues such as providing optimal stability control, braking effect, preventing spin and rollover, as well as collision avoidance, to mention just a few....

SUV-däcks väggrepp på is

En däcktyp som ökar i användning år från år är de av så kallad SUV-typ (Sport Utility Vehicles). Var 17:e nybil som såldes i Sverige under 2004 var en SUV. SUV-däck har större dimensioner och utsätts för större hjullaster jämfört med vanliga...

Kartläggning av bussolyckor vintertid

In an earlier VTI study from 1997 in which the tyre usage for heavy vehicles was surveyed, statistics suggested that buses may have a larger problem with slippery roads compared to other vehicle types, like personal cars and heavy trucks. The...

Effekter av vinterdäck: en kunskapsöversikt

Valet av vinterdäck har, från att i huvudsak varit en fråga om trafiksäkerhet och slitage av vägar under senare år även kommit att handla om negativa effekter av de inandningsbara partiklar som bildas då dubbdäck sliter på vägbanan och de effekter...