Malin Henriksson


Bild på Malin Henriksson

Malins forskningsresultat


Åtgärder för att frigöra parkeringsplatser för besöksparkering och potentiella...

En genomtänkt parkeringsstrategi kan bidra till bättre tillgänglighet, ren luft samt en säker, trygg och mer jämlik stadsmiljö. Frågan är dock hur olika åtgärder som styr parkering påverkar bilister. Syftet med studien är att undersöka varför...

"Om nåt skulle hända": Ett gestaltningsprojekt om ungas upplevelser av otrygghet i...

Under 2016 producerade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) tillsammans med Östergötlands museum en vandringsutställning om ungas upplevelser av otrygghet. Projektet finansierades av Boverket inom utlysningen ”stöd till...