Magnus Landergren


Bild på Magnus Landergren

Arbetar med godstransportmarknaden och sjöfart.

Övriga publikationer:

Om transportprognoser, http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2016_016.htm

Om förseningskostnader för godstransporter, http://www.trafikverket.se/contentassets/773857bcf506430a880a79f76195a080/forskningsresultat/report_vttv_2016_appendix_20160516.pdf

Utbildning:

Pågående doktorandstudier i nationalekonomi.

Masterexamen i nationalekonomi från Göteborgs Universitet.

Magnus forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...