Karin Thoresson


Bild på Karin Thoresson

Karins forskningsresultat


Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner

Det här är en förstudie till ett större forskningsprojekt med syftet att identifiera nyckelåtgärder för att åstadkomma ett mer effektivt klimatomställningsarbete i lokal policy och planering, med fokus på både klimatanpassning och minskade utsläpp....

Att beräkna det goda samhället

Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige har sedan 1998 varit att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under perioden fram till 2010 har...

Tjänstemännen och trafiksäkerheten i kommunerna

The aim of the present study is to describe and analyze the attitude of local government officials to traffic safety and to their roles in the decisions being made with regard to traffic safety measures. The purpose is also to give an overall...