Johanna Jussila Hammes


Bild på Johanna Jussila Hammes

Utbildning:

Filosofie doktorsexamen i miljöekonomi, Göteborgs universitet, 2005

Johannas forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...