Johanna Jussila Hammes


Bild på Johanna Jussila Hammes

Utbildning:

Filosofie doktorsexamen i miljöekonomi, Göteborgs universitet, 2005

Johannas forskningsresultat


The allocation of transport infrastructure in Swedish municipalities: Welfare...

This paper compares models for explaining the volume of transport investments in Swedish municipalities: 1 by the planned projects’ welfare consequences, 2. in terms of the district demand (the common pool) model, namely a municipality's share of...

The influence of public transport supply on private car use in 17 mid-sized Swedish...

We analyse the impact of increased public transport supply on private car use using micro data on individuals from 17 mid-sized cities in Sweden. The data is obtained from Swedish administrative registers (tax and odometer), which exists for all...

Political economics or Keynesian demand-side policies: What determines transport...

This paper examines investment in transport infrastructure in Swedish municipalities according to the three National Transport Infrastructure Plans of 2004, 2010 and 2014. The plans cover 12 years each. The test of a swing voter model, combined with...

Styrmedelsinventering: delstudie inom SAMKOST

Rapporten inventerar och beskriver styrmedel som påverkar omfattningen av olika externa effekter som uppstår från transporter; buller, påverkan på infrastruktur (både planering av ny infrastruktur och konsumtionsfasen), klimat, luftföroreningar,...

The allocation of transport infrastructure in Swedish municipalities: welfare...

The choice of transport infrastructure projects to include in the National Transport Infrastructure Plans in Sweden is often said to be motivated by the weighing of cost against social benefits. Examining the projects that are included in the Plans,...

A biofuel mandate and a low carbon fuel standard with ‘double counting’

 European Union’s (EU) energy legislation from 2009 is still being implemented in the Member States. We study analytically the Renewable Energy Directive and the Fuel Quality Directive’s provisions for the transport sector. The former Directive...

Kvotplikt för biodrivmedel: högsta vinsten till specialintressen?

I mars 2013 lade regeringen fram ett förslag till ett nytt system för att öka användningen av biodrivmedel. Man föreslår en kvot för bensin och två kvoter för dieselbränslen, utan någon koppling mellan kvoterna. Förslaget omfattar inte alla...

Nya regler för biodrivmedel gynnar mest producenter

Felriktad politik. Regeringen inför en kvotplikt för att öka konsumtionen av biodrivmedel. Men systemet motverkar regeringens egna uppsatta mål. Dessutom kommer särskilda intressegrupper att gynnas medan skattebetalarna och vanliga bilister blir de...

Response to a social dilemma: an analysis of the choice between an economic and an...

Many countries have begun to require benefit-cost analysis as a way of informing key regulatory decisions. However, its actual use seem to be limited, especially in the area of environmental, health, and safety regulation. Reasons for this seem to...

Översiktlig strukturanalys för sjötransporter

Syftet med rapporten var att analysera de trender och särskilda händelser som kan påverka handelsflöden, transportsystemet, sjötransporternas omfattning och Sjöfartsverkets avgiftsintäkter till år 2020. Forskarna har i tre delar beskrivit...

Civil servants’ education and the representativeness of the bureaucracy in environmental...

We model and test the representativeness of environmental policy-making, as implied by cost-benefit analysis (CBA) results, in governmental agencies assuming that individual civil servants maximize their personal utility. Education may also...

The impact of education on environmental policy decision-making

Civil servants in governmental agencies regularly both propose environmental policies for the elected politicians and make own decisions. In making these decisions they may be influenced by legal norms, agency policy and culture, professional norms...

The political economy of infrastructure planning in Sweden

We study factors affecting the choice of projects to be included in the National Transport Infrastructure Plan for 2010-2021 in Sweden, controlling for the CBA results. The centre-right government tended to favour those counties that voted for it,...

Utformning av kvotpliktsystem för biodrivmedel

Konsumtionen av biodrivmedel måste öka på grund av EU:s förnybarhetsdirektiv. Johanna Jussila Hammes på VTI har studerat utformningen och kostnadseffektivitetsegenskaperna hos kvotpliktsystem för biodrivmedel genom att skapa en analytisk modell och...

Path dependence: biofuels policy under uncertainty about greenhouse gas emissions

We study the effect of uncertainty about the greenhouse gas emissions arising from the production of biofuels on trade policy, in the presence of lobby groups and two policy instruments, trade policy and biofuels mandates. We show that in the...

Environmental concern and the choice of transport infrastructure projects in Sweden

One of the goals of transport policy in Sweden is to minimize the impact from transport on the environment. Using a database consisting of over 800 rail, road and maritime transport infrastructure projects, we estimate whether environmental factors,...

Biofuels production versus forestry in the presence of lobbies and technological change

Production and use of biofuels, both for electricity and heat generation and for transportation, has grown over the past years. There are many reasons for this, among other climate change, energy security, high fossil fuel prices and rural...