Jessica Berg


Bild på Jessica Berg

Jessicas forskningsresultat


Time to spare

Retirement has recently been studied as a complex process that affects people’s lives in many different ways (Teuscher 2010; Grenier 2011; Halleröd, Örestig and Stattin 2013). Retirement implies changes in time-space use, interruption in routines...

Mobility changes during the first years of retirement

Mobility is an important aspect of well-being, activity and participation (WHO, 2002; Mollenkopf et al., 2005; Siren and Hakamies-Blomqvist, 2009; Ziegler and Schwanen, 2011). An important goal of urban planning is to prepare for an ageing...

Mobility changes during the first years of retirement

Mobility is an important aspect of well-being, activity and participation. Retiring from paid work is a transition in later life when people need to adjust to a new daily structure and fill the day with activities other than work. Life-course...

Vardagsmobilitet och resande under de första åren som pensionär

Mobilitet är en förutsättning för oberoende, delaktighet och välbefinnande när man åldras. Utgångspunkten i avhandlingen är att pensioneringen innebär tidsrumsliga förändringar och brott i rutiner som på olika sätt påverkar människors behov av att...

Är bilberoende och tidsbrist ett hinder för ökat kollektivtrafikresande?

Syftet är att testa i vilken utsträckning olika hushåll i arbetsmarknadsregionen Göteborg idag kan utföra sina vardagliga aktiviteter genom minskat bilresande och ökad användning av alternativa transportslag såsom kollektivtrafik, cykel och gång,...

"I want complete freedom"

The purpose was to investigate car use among newly retired people, to explore to what extent car transport is used for everyday mobility and how it is valued in comparison to other transport modes.The data consists of travel diaries and qualitative...

Mobility in the transition to retirement

Through travel diaries and interviews with newly retired urban residents in Sweden our aim was to explore (1) mobility patterns in the transition to retirement, (2) the influence of space-time restrictions and resources on mobility and (3) the...

Mobility in the transition to retirement

To retire from work has potential consequences for patterns of everyday mobility in numerous ways. People born during the 1940s and are now retiring are more heterogeneous than earlier cohorts of retirees. They experience more years with good health...

Utvärdering av en ny obligatorisk riskutbildning för motorcyklister

Från den 1 november 2009 infördes en obligatorisk riskutbildning för behörighet A och A1 (tung respektive lätt motorcykel). Utbildningen är både teoretisk och praktisk och specifikt riktad till motorcyklister. Syftet med föreliggande studie är att...

Äldres vardagliga resor

Syftet med studien är att undersöka hur äldre personer beskriver att de väljer att resa och deras erfarenheter av vardagliga transporter. Studien intresserar sig för variationer och mönster som framträder bland äldre personer och bidrar med...

En utvärdering av den utökade riskutbildningen för B-körkort

Den 1 juli 1999 ersattes den traditionella halkutbildningen med en ny, utökad riskutbildning för B-körkort. Målet var att lägga mer tonvikt på riskmedvetenhet, förutseende körsätt och insikt om egna begränsningar. Syftet med föreliggande rapport är...

Motorcykelkultur och motorcyklisters syn på trafikrisker och åtgärder

In recent years motorcycling has become more and more popular. As the number of motorcycles on the roads has increased, the number of motorcyclists killed in traffic has increased as well. To decrease the number of accidents and to direct the safety...

Utvärdering av obligatorisk introduktionsutbildning och kursplan B inom svensk...

A mandatory introduction course for all student drivers and their driving instructors came into effect on January 1, 2006 in Sweden. A new curriculum for a category B driving license came into effect on March 1, 2006. The aim of this study is to...

Unga på moped

Unrestricted or so-called trimmed mopeds and speeding are experienced as an increasing traffic safety problem. There is a risk of an increased number of seriously injured and casualties among adolescents as a consequence of the increased number of...

Piloters arbetsmiljö ur jämställdhetsperspektiv

The aim of this literature study has been to summarize research results concerning gender equality among pilots in their working environment both from Swedish and international perspective. Both male and female pilots are of the opinion that gender...