Jenny Karlsson


Bild på Jenny Karlsson

Jennys forskningsresultat


Kartläggning av godstransporterna i Sverige

Den här rapporten sammanfattar sex delprojekt som ingår som underlag till Trafikanalys uppdrag från regeringen att redovisa ett kunskapsunderlag och nulägesanalys av gods-transporter i Sverige. Regeringsuppdraget innefattar också hur statistiken och...