Jan Andersson


Bild på Jan Andersson

Jans forskningsresultat


A human factors perspective on automated driving

Automated driving can fundamentally change road transportation and improve quality of life. However, at present, the role of humans in automated vehicles (AVs) is not clearly established. Interviews were conducted in April and May 2015 with 12...

Simulatorbaserad testmetod: bedömning av körförmåga hos individer med synfältsbortfall

Detta projekt är ett metodprojekt i dess rätta bemärkelse. Syftet med projektet var att utveckla en metod för att bedöma om individer med synfältsbortfall kan köra på ett säkert sätt. Utgångspunkten för projektet var att metoden ska vara en...

Läsbarhet av vägskyltar i form av LED-skylt: färgkombination och fontstorlekens betydelse...

Läsbarheten av vägskyltar har studerats och då i LED-format. Avsikten med studien var att studera effekten av färgkombination, fontstorlek och ljusbetingelser för läsbarheten av en LED-skylt. 101 studenter deltog i studien, där 32 var män och 69 var...

Pictures as cues or as support to verbal cues at encoding and execution of prospective...

This study focused on prospective memory in persons with intellectual disability and age-matched controls. Persons with intellectual disability have limited prospective memory function. We investigated prospective memory with words and pictures as...

The effect of different delineator post configurations on driver speed in night-time...

The aim of the study was to investigate how different delineator post configurations affect driver speed in night-time traffic. In addition, the potential speed effect of introducing a secondary task was investigated. The study was carried out in a...

Driving simulation cooperation strategy: pre-study report

Körsimulering är ett omfattande och verkligt tvärvetenskapligt forskningsområde. Området innefattar bland annat visualisering, fordonsdynamik, ’motion cueing’, ljudåtergivning. Körsimulatorer används i forskningen inom alla delar av...

The effect on passenger cars’ meeting margins when overtaking 30 meter trucks on real...

The purpose was to study the effect of vehicle length on meeting margins during overtaking maneuvers. A field study video-recorded overtaking maneuvers of a 30 m and a 24 m truck on a two-lane road. The difference in average meeting margins between...

Traffic safety effects when overtaking 30 meter trucks

The purpose of this paper is to investigate if the introduction of extra-long and heavy trucks has an effect on traffic safety on Swedish roads, especially in relation to overtaking maneuvers. Traffic safety effects will be measured in terms of road...

Truck drivers' opinion on road safety in Tanzania: A questionnaire study

Even though the traffic fatality risk (fatalities per 100 000 inhabitants) in Tanzania is quite low, the fatality rate (fatalities per 10 000 vehicles) is one of the highest in the world. Since vehicle density will increase it is important to...

Trafiksäkerhetspåverkan vid omkörning av 30-metersfordon

Trafikverket överväger att tillåta längre och tyngre fordon på vägarna förutsatt att de inte påverkar trafiksäkerheten negativt. Syftet med studien var att undersöka säkerhetseffekten av fordonslängd, speciellt med avseende på olycksrisken vid...

Detecting sleepiness by Optalert: final report

Many crashes with heavy vehicle can be attributed to driver sleepiness or driving impairment due to sleepiness, and it is important to find methods to predict those situations and counteract this problem. The Optalert fatigue management system...

Regulation knowledge presentation

The ASSET-Road project is focussing on improving road safety and road traffic by pushing different transportation stakeholders to interact between each other and integrating modern communication and sensing technologies. This deliverable is the...

Road safety in Tanzania: a questionnaire study

Even though the traffic fatality risk (fatalities per 100 000 inhabitants) in Tanzania is quite low, the fatality rate (fatalities per 10 000 vehicles) is one of the highest in the world. With increasing vehicle density this means that the number of...

Trafikanternas krav på vägars tillstånd: en körsimulatorstudie

In order to get a view on the road surface condition the Swedish Road Administration (SRA) uses both objective measurement mehods, mainly measurements of rut depth and unevenness, and road users, opinions on the roads condition. Objective...

Concepts definition