Jacob Witzell


Bild på Jacob Witzell

Doktorand i planering och beslutsanalys vid VTI, avdelningen Mobilitet aktörer och planering, samt vid KTH, avdelningen för Urbana och regionala studier.

Del av forskningsgruppen Planerings- och beslutsprocesser.

Senaste publikation:

Jacobs forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...