Jacob Witzell


Bild på Jacob Witzell

Doktorand i planering och beslutsanalys vid VTI, avdelningen Mobilitet aktörer och planering, samt vid KTH, avdelningen för Urbana och regionala studier.

Del av forskningsgruppen Planerings- och beslutsprocesser.

Senaste publikationer:
Witzell, J. (2020). Assessment tensions: How climate mitigation futures are marginalized in long-term transport planning. Transportation Research Part D - Transport and Environment, 87.
Henriksson, M., Witzell, J. & Isaksson, K. (2019). All Change or Business as Usual? The Discursive Framing of Digitalized Smart Accessibility in Sweden.Transportation Research Procedia, 41.

Jacobs forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...