Ivan Ridderstedt


Bild på Ivan Ridderstedt

Ivans forskningsresultat


Vilka reser med kollektivtrafik i lands- och glesbygd?: demografi och resmönster

Mot bakgrund av VTI:s regeringsuppdrag Innovativa och effektiva lösningar för kollektiva resor på landsbygd identifierades ett behov av en kartläggning om hur Sveriges landsortsbefolkning reser. Särskilt behövs kunskap om vilka som reser kollektivt...

Stimulera konkurrensen i anläggningssektorn: hur behandlas små och medelstora företag i...

Konkurrensen i den svenska anläggningssektorn beskrivs ofta som bristfällig. Därefter uttrycks inte sällan att andra länder har en mer dynamisk marknad med fungerade konkurrens och att Sverige borde dra lärdom. Där slutar ofta analysen. Data som...