Ivan Ridderstedt


Bild på Ivan Ridderstedt

Ivans forskningsresultat


Stimulera konkurrensen i anläggningssektorn

Konkurrensen i den svenska anläggningssektorn beskrivs ofta som bristfällig. Därefter uttrycks inte sällan att andra länder har en mer dynamisk marknad med fungerade konkurrens och att Sverige borde dra lärdom. Där slutar ofta analysen. Data som...