Ida Kristoffersson


Bild på Ida Kristoffersson

Ida Kristoffersson är forskare i trafikanalys med inriktning mot hållbara städer, samhällsekonomi och vidareutveckling av transportmodeller så att de bättre kan hantera biltrafikträngsel, externa köpcentrum, gång- och cykeltrafik. Ida har även utvärderat trängselskatternas effekter i Stockholm och Göteborg.

Utbildning:

Tekn Dr i Transportvetenskap

Civilingenjör i Teknisk fysik med inriktning mot optimeringslära

Idas forskningsresultat


Estimating preferred departure times of road users in a large urban network

In order to reliably predict and assess effects of congestion charges and other congestion mitigating measures, a transportation model including dynamic assignment and departure time choice is important.This paper presents a transport model that...

Valideringsrapport

Stockholmsförsöket med trängselavgifter genomfördes våren 2006 och i augusti 2007 blev trängselavgifterna permanenta. När avgifterna blev permanenta skedde en del ändringar av systemet (t ex. att taxibilar inte var undantagna längre), men...