Ida Kristoffersson


Bild på Ida Kristoffersson

Ida Kristoffersson är forskare i trafikanalys med inriktning mot hållbara städer, samhällsekonomi och vidareutveckling av transportmodeller så att de bättre kan hantera biltrafikträngsel, externa köpcentrum, gång- och cykeltrafik. Ida har även utvärderat trängselskatternas effekter i Stockholm och Göteborg.

Utbildning:

Tekn Dr i Transportvetenskap

Civilingenjör i Teknisk fysik med inriktning mot optimeringslära

Idas forskningsresultat


Framtidsscenarier för självkörande fordon på väg: samhällseffekter 2030 med utblick mot...

Utvecklingen inom tekniken för självkörande fordon går snabbt och många fordonstillverkare (GM, Ford, Toyota, BMW, Audi, VW med flera) anger att de kommer lansera ett fullt ut självkörande fordon på marknaden kring år 2020. Även om...

Future scenarios for self-driving vehicles in Sweden

The question is not if, but rather when SDVs will be common on our streets and roads, and if they will change our way of living, and if so, how? As we are in a potential mobility shift, and decisions made today will affect the future development,...

Estimating preferred departure times of road users in a large urban network

In order to reliably predict and assess effects of congestion charges and other congestion mitigating measures, a transportation model including dynamic assignment and departure time choice is important.This paper presents a transport model that...

Valideringsrapport: Hur väl kan trafikmodellen Silvester återskapa Stockholmsförsökets...

Stockholmsförsöket med trängselavgifter genomfördes våren 2006 och i augusti 2007 blev trängselavgifterna permanenta. När avgifterna blev permanenta skedde en del ändringar av systemet (t ex. att taxibilar inte var undantagna längre), men...