Ida Kristoffersson


Bild på Ida Kristoffersson

Ida Kristoffersson är forskare i trafikanalys med inriktning mot hållbara städer, samhällsekonomi och vidareutveckling av transportmodeller så att de bättre kan hantera biltrafikträngsel, externa köpcentrum, gång- och cykeltrafik. Ida har även utvärderat trängselskatternas effekter i Stockholm och Göteborg.

Utbildning:

Tekn Dr i Transportvetenskap

Civilingenjör i Teknisk fysik med inriktning mot optimeringslära

Idas forskningsresultat


The Swedish congestion charges: Ten years on

Time-of-day dependent cordon-based congestion charging systems were introduced in Stockholm in 2006, and in Gothenburg in 2013. The Stockholm system was significantly extended in 2016, and the peak charge has been increased in the two cities. This...

Efficiency vs equity: Conflicting objectives of congestion charges

This paper analyses the trade-off between equity and efficiency in the design of the Stockholm congestion charging systems. Comparing different designs for Stockholm, the paper shows that the most efficient system is the least equitable. Indeed, we...

Framtidsscenarier för självkörande fordon på väg: samhällseffekter 2030 med utblick mot...

Utvecklingen inom tekniken för självkörande fordon går snabbt och många fordonstillverkare (GM, Ford, Toyota, BMW, Audi, VW med flera) anger att de kommer lansera ett fullt ut självkörande fordon på marknaden kring år 2020. Även om...

Future scenarios for self-driving vehicles in Sweden

The question is not if, but rather when SDVs will be common on our streets and roads, and if they will change our way of living, and if so, how? As we are in a potential mobility shift, and decisions made today will affect the future development,...

Smartphone based travel diary collection: Experiences from a field trial in Stockholm

Currently, there is a great need for new methods to collect travel data. Traditional methods have considerable drawbacks and, at the same time, the models used to analyse the transport system require more and more detailed and high-quality data....

Estimating preferred departure times of road users in a large urban network

In order to reliably predict and assess effects of congestion charges and other congestion mitigating measures, a transportation model including dynamic assignment and departure time choice is important.This paper presents a transport model that...

Stockholm congestion charging: an assessment with METROPOLIS and SILVESTER

This paper reviews and compares the performance of two dynamic transportation models – METROPOLIS and SILVESTER – which are used to predict the impacts of congestion charging for Stockholm. Both are mesoscopic dynamic models treating accumulation...

The Gothenburg congestion charge: Effects, design and politics

This paper summarizes the traffic effects of the Gothenburg congestion charges introduced in 2013. The system is similar to the system introduced in Stockholm in 2006; both are designed as time-of-day dependent cordon pricing systems. We find that...

Assessing the welfare effects of congestion charges in a real world setting

The standard textbook analysis shows that drivers as a group lose from congestion charges. However, it omits taste heterogeneity, shorter travel times far out in the larger network arising from less blocking back of upstream links and the...

Flexibel trängselskatt ger flyt åt Stockholmstrafiken

Omstridd skatt fyller sex. Trängselskattens påverkan på trafiken är till och med större i dag än när den infördes. Att många ändå upplever att köerna blivit längre beror på flera stora byggprojekt som påverkar kapaciteten på vägarna. Trängselskatten...

Welfare effects of Stockholm congestion charges using dynamic network assignment

According to the standard textbook analysis, drivers as a group will be worse off with congestion charging if not compensated by revenues. This result is confirmed by an analysis of the Stockholm congestion charging scheme using a static model with...

Welfare effects of Stockholm congestion charges using dynamic network assignment

According to the standard textbook analysis, drivers as a group will be worse off with congestion charging if not compensated by revenues. This result is confirmed by an analysis of the Stockholm congestion charging scheme using a static model with...

Welfare effects of Stockholm congestion charges using dynamic network assignment

According to the standard textbook analysis, drivers as a group will be worse off with congestion charging if not compensated by revenues. This result is confirmed by an analysis of the Stockholm congestion charging scheme using a static model with...

Valideringsrapport: Hur väl kan trafikmodellen Silvester återskapa Stockholmsförsökets...

Stockholmsförsöket med trängselavgifter genomfördes våren 2006 och i augusti 2007 blev trängselavgifterna permanenta. När avgifterna blev permanenta skedde en del ändringar av systemet (t ex. att taxibilar inte var undantagna längre), men...