Ida Järlskog


Bild på Ida Järlskog

Ida är forskningsassistent på miljöenheten där hon främst jobbar med luftkvalitet och PM10 samt salt och vinterväghållning. Hennes primära uppgifter är fältmätningar, labbanalyser och sammanställning av data. 

Utbildning:

Kandidatexamen i Miljövetenskap, Linköpings universitet

Idas forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...