Harry Sörensen


Bild på Harry Sörensen

Harrys forskningsresultat


Coastdown measurement with 60-tonne truck and trailer: estimation of transmission,...

Baserat på så kallad coastdown-mätning har parametrar för färdmotstånd uppskattats för en tung lastbil med släp (60 ton) och med skåp som påbyggnad. Färdmotståndet vid en hastighet av 20 m/s, genomsnittliga vindförhållanden och 50 % lastfaktor...

Road surface influence on rolling resistance: coastdown measurements for a car and an HGV

Hur rullmotstånd och bränsleförbrukning påverkas av vägytans egenskaper, såsom makrotextur och ojämnhet, är betydelsefullt att veta när man ska utforma beläggningen på en viss väg. Resultaten av en VTI-studie visar att inverkan av ojämnhet är...

Externt och internt buller samt vibrationer vid körning på sinusräfflor

Studien omfattar en jämförelse av ljudnivåer och vibrationer i fordon vid körning på två typer av räffelutformning, en konventionellt fräst räffla och en sinusformad räffla.Mätningar av interna och externa ljudnivåer samt vibrationer i chassi och...