Gunilla Björklund


Bild på Gunilla Björklund

Gunillas forskningsresultat


Marginal railway track renewal costs

In this paper, renewal costs for railway tracks are investigated using survival analysis. The purpose is to derive the effect from increased traffic volumes on rail renewal cycle lengths and to calculate associated marginal costs. A flow sample of...

Att bedöma säkerhetsnivån på spårbunden trafik i Sverige

Detta notat innehåller en analys av Transportstyrelsens befintliga data utifrån kraven på att bedöma säkerhetsnivån på spårbunden trafik i Sverige. Uppdraget från Transportstyrelsen var att visa om den information som behövs är tillgänglig via...

Marginal cost estimation for level crossing accidents

This study examines the relationship between train traffic and the accident risk for road users at level crossings. The marginal effect of train traffic on the accident risk can be used to derive the marginal cost per train passage that is due to...

Värdering av komfort och minskning av trängsel i kollektivtrafiken

Detta notat är en sammanfattning av: Björklund, G. & Swärdh, J-E. (2015). Valuing in-vehicle comfort and crowding reduction in public transport. CTS Working Paper 2015:12. http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2015_012.htmSyftet med denna studie är...

Regress - en god idé i järnvägssektorn?

Syftet med denna promemoria är att studera olika aspekter av att införa möjligheter till regress i järnvägssektorn. Regress innebär att den som drabbas ekonomiskt av förseningar som förorsakas av någon annan ges möjlighet att kräva ersättning för...

Värdering av restidsbesparingar vid gång- och cykelresor

Tre studier gällande cyklisters värdering av restidsbesparingar vid resor på olika typer av cykelvägar och fotgängares värdering av restidsbesparingar på gångvägar sammanfattas i detta notat. För cykelstudierna har även effekter av hälsoaspekter...

En granskning av information över tågförseningar år 2012

Syftet med detta notat är att granska Trafikverkets material om tågförseningar för att avgöra om informationen kan användas för att fördjupa förståelsen av förseningarnas storlek och vilka förhållanden som genererar förseningar. För att avgränsa...

Fotgängares värderingar av gångvägar

Bakgrunden till den här studien är en förfrågan från Trafikverket att ta fram ett samhällsekonomiskt underlag för fotgängares värderingar av deras gångmiljö och hur olika åtgärder påverkar besluten att gå. De frågeställningar som forskarna...

Influences of infrastructure and attitudes to health on value of travel time savings in...

In this paper we investigate how attitudes to health and exercise in connection with cycling influence the estimation of values of travel time savings in different kinds of bicycle environments (mixed traffic, bicycle lane in the road way, bicycle...

Forecasting the impact of infrastructure on Swedish commuters’ cycling behaviour

In this paper we investigate the impact of four cycling environments on the propensity to cycle to work. The types of infrastructure investigated were mixed traffic, bicycle lane in the road way, bicycle path next to the road, and bicycle path not...

Värdering av restidsbesparingar vid cykelresor

Bakgrunden till föreliggande studie är att Trafikverket vill utveckla samhällsekonomiska kalkylmetoder för cykelåtgärder, bland annat för att kunna jämföra den samhällsekonomiska lönsamheten av sådana med den för andra åtgärder, till exempel...

Marginal railway track renewal costs

In this paper, renewal costs for railway tracks are investigated using survival analysis. The purpose is to derive the effect from increased traffic volumes on rail renewal cycle lengths and to calculate associated marginal costs. A flow sample of...

Driver irritation and aggressive behaviour

A sample of 98 drivers responded to a Swedish version of the UK Driving Anger Scale [UK DAS; [Lajunen, T., Parker, D., Stradling, S.G., 1998. Dimensions of driver anger, aggressive and highway code violations and their mediation by safety...

Driver behaviour in intersections

Drivers' behaviour in intersections is not only influenced by the rules of priority in the intersection but also by the design of the intersection as well as the behaviour of other road users. If behaviours that supplement or contradict formal...