Georg Tschan


Bild på Georg Tschan

Georgs forskningsresultat


Design of Roads in Harmony with Wildlife

'Procedures for the Design of Roads in Harmony with Wildlife' or 'Harmony' is a project that aims to develop sustainable solutions to road transport challenges that are in harmony with wildlife. This paper summarises Harmony's work in the areas of...

Utvärdering av transportåtgärder i utvecklingsländer

Den internationella klimatpolitiken och Klimatkonventionen (UNFCCC) med Kyotoprotokollet omfattar olika mekanismer eller program för åtgärder i utvecklingsländer som syftar till att minska utsläppen av koldioxid (CO2). För att kontrollera...