Gabriella Eriksson


Bild på Gabriella Eriksson

Gabriellas forskningsresultat


Mental models of driving and speed: biases, choices and reality

This paper provides a review of research performed by Svenson with colleagues and others work on mental models and their practical implications. Mental models describe how people perceive and think about the world including covariances and...

Elvägar i körsimulator: design, test, utvärdering och demonstration av elvägstekniker och...

Elvägar, där el överförs kontinuerligt till fordon på vägen, kan vara ett sätt att nå målet om en fossiloberoende transportsektor. För att testa och utvärdera elvägar och elfordon på elvägar i ett tidigt stadium utvecklades en demonstrationsmiljö i...

Estimated time of arrival and debiasing the time saving bias

The time saving bias predicts that the time saved when increasing speed from a high speed is overestimated, and underestimated when increasing speed from a slow speed. In a questionnaire, time saving judgements were investigated when information of...

Estimated Time of Arrival and Debiasing the Time Saving Bias

The time saving bias predicts that the time saved when increasing speed from a high speed is overestimated, and underestimated when increasing speed from a slow speed. In a questionnaire, time saving judgements were investigated when information of...

Läsbarhet av vägskyltar i form av LED-skylt: färgkombination och fontstorlekens betydelse...

Läsbarheten av vägskyltar har studerats och då i LED-format. Avsikten med studien var att studera effekten av färgkombination, fontstorlek och ljusbetingelser för läsbarheten av en LED-skylt. 101 studenter deltog i studien, där 32 var män och 69 var...

Modeling and debiasing resource saving judgments

Svenson (2011) showed that choices of one of two alternative productivity increases to save production resources (e.g., man-months) were biased. Judgments of resource savings following a speed increase from a low production speed linewere...

On Physical Relations in Driving: Judgements, Cognition and Perception

Förare bör göra bedömningar som relaterar till hastighet, såsom bedömningar av medelhastighet, risk, restid och bränsleåtgång. Dessa bedömningar är nödvändiga för att föraren ska kunna välja en optimal hastighet, men också för att allmänheten,...

Debiasing overoptimistic beliefs about braking capacity

We investigated, using questionnaires, different strategies for removing drivers’ overoptimism (Svenson et al., 2012a) about how fast their speed could be decreased when they were speeding compared with braking at the speed limit speed. Three...

The time-saving bias: Judgements, cognition and perception

Biases in people's judgments of time saved by increasing the speed of an activity have been studied mainly with hypothetical scenarios (Svenson, 2008). The present study asked whether the classic time-saving bias persists as a perceptual bias when...

Judgments of mean speed and predictions of route choice

How are driving speeds integrated when speeds vary along a route? In a first study, we examined heuristic processes used in judgments of mean speed when the mean speeds on parts of the trip varied. The judgments deviated systematically from...

Driving Faster or Slower?: Speed Changes and Judged Effects on Fuel Consumption

Greenhouse gas emissions from the transport sector continue to increase. Lower speeds on roads would reduce fuel consumption and thereby emissions. Drivers choose the speed of their vehicles, but do they realize the full benefit of a reduced speed...