Ellen Dolk


Bild på Ellen Dolk

Ellens forskningsresultat


Byggnads- och underhållsmetoder för CBÖ-vägar

Vägöverbyggnad med cementbundet bärlager och asfalt som slitlager är relativt styva och lämpar sig bra för vägar med tung trafik. Överbyggnadstypen som benämns Cementbitumenöverbyggnad (CBÖ) är vanlig i många europeiska länder och tidigare även i...

Concrete pavement Falkenberg, Sweden: a 20 year review

The majority of the road network in Sweden consists of flexible pavements. Only a small fraction is rigid pavements and the most recent concrete structure was built ten years ago. This creates a problem as the national experience and knowledge in...

Betongbeläggning i tungt trafikerade körfält på motorväg: exempel och erfarenheter från...

På de flesta motorvägar i Sverige går huvuddelen av trafiken i det högra körfältet. Vänster körfält används för omkörningar och i stort sett endast av personbilar. Trafikbelastningen är därför väldigt olika i de båda körfälten. Vid ett optimalt...

Handbok – Drift, underhåll och reparation av betongvägar

I Sverige har vi idag sammanlagt 68 kilometer motorväg i betong, byggda på 1990–2000-talet. Betongvägarna har lång livslängd med låga underhållskostnader men skador börjar nu uppkomma och VTI har sammanställt denna rapport för att underlätta valet...

Energy use generated by traffic and pavement maintenance: decision support for...

VTI har undersökt rullmotståndets betydelse för trafikens totala energianvändning och om underhållsaktiviteter är ett rimligt val för att minska trafikens totala energianvändning. Syftet med undersökningen är att göra det möjligt för...