Claus Hedegaard Sørensen


Bild på Claus Hedegaard Sørensen

Claus forskar om styrning, organisering samt politiska processer inom transportsektorn. Hans forskning har särskilt fokus på institutionella reformer inom kollektivtrafik; användning och påverkan av kunskap inom transportpolitiken, samt införlivandet av hållbarhetsfrågor inom transportpolitiken.

Utbildning:

Masterexamen inom statsvetenskap och offentlig förvaltning

Fil.dr inom samhällsvetenskap

Claus forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...