Christer Ahlström


Bild på Christer Ahlström

Christer Ahlström arbetar med insamlande och analys av stora datamängder. Forskningen är i huvudsak inriktad på mänskligt beteende och fysiologisk mätning av förares uppmärksamhets- och sömnighetsnivå.

Utbildning:

Tekn. dr. i medicinsk teknik, Linköpings universitet.
Civilingenjör i datateknik, Linköpings universitet.

Christers forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...