Chengxi Liu


Bild på Chengxi Liu

Chengxis forskningsresultat


Jointly modelling individual’s daily activity-travel time use and mode share by a nested...

In this study, a nested multivariate Tobit model is proposed to model activity and travel time use jointly. This proposed model can handle: (1) The corner solution problem; (2) time allocation trade-offs among different types of activities; and (3)...

Säkerhetseffekten av ökat cyklande: kartläggning av nuläget för att planera för framtiden

Under senare år har cykeln lyfts fram som ett transportmedel med många positiva egenskaper och i nationella strategidokument har det uttryckts en önskan om att cyklingen ska öka. Samtidigt poängteras att säkerheten för cyklister måste bli bättre så...

Weather variability and travel behaviour: what we know and what we do not know

Given that severe weather conditions are becoming more frequent, it is important to understand the influence of weather on an individual’s daily activity-travel pattern. While some previously rare events are becoming more common, such as heavy rain,...