Björn Peters


Bild på Björn Peters

Björns forskningsresultat


Simulatorbaserad testmetod

Detta projekt är ett metodprojekt i dess rätta bemärkelse. Syftet med projektet var att utveckla en metod för att bedöma om individer med synfältsbortfall kan köra på ett säkert sätt. Utgångspunkten för projektet var att metoden ska vara en...

Utvärdering av simulatorbaserad träning för äldre bilförare i Sverige

Förmågan att kunna bedöma sin körförmåga korrekt kan vara avgörande för en säker mobilitet på äldre dagar. Överskattning kan leda till en ökad risk och underskattning kan leda till obefogade mobilitetsinskränkningar. En före/efter...

Simulatorbaserad utbildning i ERTMS

Detta notat presenterar en studie för att utvärdera VTI:s tågsimulator för träning och utbildning i ERTMS (European Rail Traffic Management System) för lokförare. Resultaten visar att både lärare och elever är mycket positiva till den...

På-väg-utvärdering i Sverige

I detta notat presenteras resultat från en delstudie inom forskningsprojektet Safe Mobility for Older Drivers (Safemove). Ett körtest på väg visade att det var främst anpassning av fart och brist på uppmärksamhet som skapade problem för förarna. 42...

Lokförarutbildning i Sverige

Detta notat ger en översiktlig bild av den obligatoriska grundutbildningen till lokförare i Sverige och belyser i vilken mån simulatorbaserad träning förekommer inom utbildningen. Rapporten visar vilka möjligheter och begränsningar som finns med att...

Principle Other Vehicle Warning

The only possibility for a driver to avoid a collision may sometimes be to issue a warning to another driver. Connecting the horn and the headlight to an already existing sensor system could be a cost effective solution. This report covers the...

Cognitive workload and visual behavior in elderly drivers with hearing loss

The purpose was to examine eye tracking data and compare visual behavior in individuals with normal hearing (NH) and with moderate hearing loss (HL) during two types of driving conditions: normal driving and driving while performing a secondary...

Utmanande situationer, självrapporterade körvanor och förmågor bland äldre bilförare...

Många äldre slutar att köra bil för att de blir mer ängsliga i samband med bilkörning. Att införa förebyggande åtgärder, till exempel fortbildningskurser eller utveckling av förarstödssystem, kan vara en lösning enligt detta notat. Forskare på VTI...

Äldre förares behov av säkerhet och förarstödssystem

Resultaten av den här VTI-studien visar att äldre förare är positiva till förarstödssystem, men har svårigheter att se att deras åldrande påverkar körningen. Risken är att äldre inte inser att reducerad uppmärksamhetsförmåga kräver att de ändrar...

The influence of hearing loss on transport safety and mobility

Purpose: To examine how road users with different degree of hearing loss experience safety and mobility in transport situations, compared to road users with normal hearing.Methods: A questionnaire study was conducted with participants recruited from...

Cognitive workload and driving behavior in persons with hearing loss

Purpose: To compare the effect of cognitive workload in individuals with and without hearing loss, respectively, in driving situations with varying degree of complexity.Methods: 24 participants with moderate hearing loss (HL) and 24 with normal...

Hearing loss and a supportive tactile signal in a navigation system

An on-road study was conducted to evaluate a complementary tactile navigation signal on driving behaviour and eye movements for drivers with hearing loss (HL) compared to drivers with normal hearing (NH). 32 participants (16 HL and 16 NH) performed...

Hearing loss and transport

The objective of this study was to examine through a questionnaire how road users with different degree of hearing loss experience safety and mobility in transport situations compared to road users without hearing loss.Participants were recruited...

Refresher courses for older drivers

This paper is based on a literature survey on refresher courses for older drivers, which was conducted in a project commissioned by the Norwegian Road Administration. The aim was to determine if there is any scientific evidence that refresher...

Åtgärder för äldre bilförare

I rapporten beskrivs och värderas trafiksäkerhetsåtgärder för äldre bilförare i Norge. Med hjälp av litteratursökningar (publikationer från år 2000 och senare) togs en översikt fram av åtgärder riktade mot såväl förare, fordon som väg- och...

Vidareutbildning för äldre bilförare

In the future the number of the older people, and older car drivers, will increase markedly. It is of great importance that older people have the possibility to retain their idenpendent mobility for as long as possible. However, old people have an...

Äldre i transportsystemet

Generally, more elderly will be travelling and be out on the roads as active road-users in the future. Research exists on the travelling habits of the elderly; but more in-depth knowledge on the elderly's preferences as license-holders, drivers,...

Joystick controlled driving for drivers with disabilities

A driving simulator experiment was conducted to investigate two design features of four-way joystick systems used for vehicle control (accelerator, brake and steering). Effects of active force feedback and decoupled speed and steering control were...

Utvärdering av Mobilitetscenter.se

Det har i flera sammanhang påtalats att processen från körkortsansökan tillanpassad bil och körkort för personer med funktionshinder är alldeles förkomplex och svår att ta sig igenom. Det har under en längre tid funnits ettbehov av oberoende stöd...

Min trötta resa

In order to reduce the number of fatigue related accidents and to identifycountermeasures that will be widely accepted by the drivers, it is necessaryto consider the drivers' point of view. Understanding the drivers'experiences and conception of the...

Safety and mobility of people with disabilities driving adapted cars

A study was carried out to increase knowledge about the safety of drivers with disabilities. A questionnaire that focused on the driver's disability, the adaptive equipment, the use of the car, safety, and accident involvement was sent to a random...

Evaluation of Adapted Passenger Cars for Drivers with Physical Disabilities

Driving can provide independent and efficient mobility. However, according to the driving license directive (91/439/EEC) are persons with locomotor impairments are only allowed drive if their disabilities can be compensated. Compensation can be...

Human factors aspects on joystick control of adapted vehicles

An experiment was set-up to investigate different joystick designs based on steer-by-wire technology. The experiment was carried out in a driving simulator. Both driving behaviour and perceived control of the car was registered and analysed. All...

Joystick versus conventional driving controls

Joystick controlled vehicles for disabled drivers are not common. Since a joystick differs fundamentally from conventional primary controls, studying joystick control can reveal several critical issues concerning alternative primary controls and...

Adaptation Evaluation

Twenty subjects with lower limb disabilities participated in a simulator study. The purpose of the study was to investigate how an Adaptive Cruise Control (ACC) system together with two different hand controls for accelerator and brake influenced...

Driving performance and workload assessment of drivers with tetraplegia

The purpose of this study was to establish a baseline for further research on adaptation evaluation for drivers with disabilities. Driving performance and workload for 26 drivers with spinal cord injuries (tetraplegia) was studied and compared to a...

Teaching learner drivers with disabilities

The present manual is one of the outcomes of an EU-project with the title ODIGO. It was carried out within the Horizon initiative. As part of the ODIGO/HORIZON project Körkort Handikapp, Lernia in Kävlinge (formerly AmuGruppen, Kävlinge) in Sweden...

Regulations and routines for approval of passenger cars adapted to drivers with...

This report presents an overview of present routines and regulations concerning driving licensing and vehicle adaptation for people with physical impairments. The aim of the report is twofold: firstly, to present deficiencies in the current routines...

Elderly and Disabled Travelers

The TELematic Standards and Coordination of Advanced Transport Telematics systems in relation to elderly and disabled travelers (TELSCAN) project in the Transport Sector of the Telematics Applications Programme of the European Union has developed a...

Manoeuvrability characteristics of cars operated by joysticks

The aim of the report was to identify shortages and potential risks of vehicles operated by joysticks designed for drivers with severe disabilities, especially concerning the human-machine interaction.A small group of drivers with severe...