Birgitta Thorslund


Bild på Birgitta Thorslund

Birgittas forskningsresultat


Driver behaviour and driver experience of partial and fully automated truck platooning

This paper builds our knowledge of truck driver behaviour in and experience of automated truck platooning, focusing on the effect of partially and fully automated truck platoons on driver workload, trust, acceptance, performance, and...

Attitudes among older drivers towards medical assessment at renewal of driving license in...

Purpose: The aim was to examine attitudes among older adults in Sweden as regards a possible legislation for medical assessment at license renewal depending on their health status (vision and hearing) and gender.Methods: A questionnaire study...

Vision measurability and its impact on safe driving

Knowledge of measurability of vision and its impact on safe driving have proven to be important to secure a safe traffic system. Several different approaches to measure vision in order to improve road safety have been identified around the world. A...

Vision measurability and its impact on safe driving

Kunskap om synförmågans mätbarhet och inverkan på bilkörning har visat sig vara av vikt för att trygga ett säkert trafiksystem. Flera olika ansatser till att mäta synförmågan i syfte att förbättra trafiksäkerheten har identifierats runt om i...

Läsbarhet av vägskyltar i form av LED-skylt

Läsbarheten av vägskyltar har studerats och då i LED-format. Avsikten med studien var att studera effekten av färgkombination, fontstorlek och ljusbetingelser för läsbarheten av en LED-skylt. 101 studenter deltog i studien, där 32 var män och 69 var...

Elvägar i körsimulator

Elvägar, där el överförs kontinuerligt till fordon på vägen, kan vara ett sätt att nå målet om en fossiloberoende transportsektor. För att testa och utvärdera elvägar och elfordon på elvägar i ett tidigt stadium utvecklades en demonstrationsmiljö i...

Synförmågans mätbarhet och inverkan på säker bilkörning

I detta notat redovisas en litteraturstudie som ger en översikt över synförmågor som är viktiga för bilkörning. Forskarna konstaterar att de mest förekommande måtten på synskärpa inte är tillräckliga för att säkerställa säker bilkörning och att...

Effect of hearing loss on traffic safety and mobility

Research into the effect of hearing loss (HL) on traffic safety and mobility is limited and the empirical findings are somewhat inconsistent. HL is one of the most frequent sensory deficits in humans, leading to loss of auditory information, which...

Bicyclists’ visual strategies when conducting self-paced vs. system-paced smartphone...

Visual distraction among cyclists interacting with their mobile phones is a growing concern. Yet, very little research has actually investigated how cyclists apply visual strategies and adapt task execution depending on the traffic situation. The...

Principle Other Vehicle Warning

The only possibility for a driver to avoid a collision may sometimes be to issue a warning to another driver. Connecting the horn and the headlight to an already existing sensor system could be a cost effective solution. This report covers the...

Cyklisters kompensationsstrategier när de använder mobil IT i trafiken

Det finns en oro att cyklister som använder mobil IT utgör en trafikfara, men trots den ökande användningen verkar inte olyckstalen stiga. Målet med denna studie är därför att undersöka om och i så fall hur cyklister anpassar sitt beteende när de...

Cognitive workload and visual behavior in elderly drivers with hearing loss

The purpose was to examine eye tracking data and compare visual behavior in individuals with normal hearing (NH) and with moderate hearing loss (HL) during two types of driving conditions: normal driving and driving while performing a secondary...

Effekter av hörselnedsättning på trafiksäkerhet och mobilitet

Syftet med den här doktorsavhandlingen var att undersöka trafiksäkerhet och mobilitet för individer med hörselnedsättning (HN). Tre studier har genomförts: 1. en enkätstudie för att undersöka skillnader i transportvanor relaterade till HN, 2. en...

The influence of hearing loss on transport safety and mobility

Purpose: To examine how road users with different degree of hearing loss experience safety and mobility in transport situations, compared to road users with normal hearing.Methods: A questionnaire study was conducted with participants recruited from...

Cognitive workload and driving behavior in persons with hearing loss

Purpose: To compare the effect of cognitive workload in individuals with and without hearing loss, respectively, in driving situations with varying degree of complexity.Methods: 24 participants with moderate hearing loss (HL) and 24 with normal...

Hearing loss and a supportive tactile signal in a navigation system

An on-road study was conducted to evaluate a complementary tactile navigation signal on driving behaviour and eye movements for drivers with hearing loss (HL) compared to drivers with normal hearing (NH). 32 participants (16 HL and 16 NH) performed...

The effect of hearing loss on eye movements when driving and an evaluation of tactile...

A field study was conducted to evaluate the use of an additional tactile signal in a navigation system and to examine the effect of hearing loss on eye movements. 32 participants took part in the study, whereof 16 with normal hearing and 16 with...

The effect of hearing loss on driving performance and experience of navigation system

A field study was conducted to evaluate the use of an additional tactile signal in a navigation system and to examine the effect of hearing loss on driving behavior. 32 participants took part in the study, whereof 16 with normal hearing and 16 with...

Driver reactions to horn and headlight warnings in critical situations

This paper presents a driving simulator study on driving behavior in a critical head-on collision scenario. The study aims at providing basic understanding of driver responses to headlight and horn warning coming from another vehicle a time critical...

Hearing loss and transport

The objective of this study was to examine through a questionnaire how road users with different degree of hearing loss experience safety and mobility in transport situations compared to road users without hearing loss.Participants were recruited...

Effects of road surface appearance and low friction warning systems on driver behaviour...

Warning systems for slippery road conditions are a potential newcomer among driver support systems. A total of 75 participants drove in a high-fidelity driving simulator on roads with both visible and invisible ice, to investigate to which extent...

Bussars trafiksäkerhet vintertid

Earlier studies have shown that buses are overrepresented at accidents during winter road conditions compared to other vehicle types. Hence, the traffic safety of buses during the wintertime has been studied in more detail. The study comprised the...

Förväntningar på åtgärd av riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås

Road 23 is one of the larger approaches to Växjö from north-east and the traffic is considerable. The stretch between Sandsbro and Braås is just about 20 kilometres and the road is about 9 meters wide with one lane in each direction. There have been...

Passering av buss i 30 km/h

A simulator study was conducted to investigate the implementation of a new law which prescribes a speed limit of 30 km/h when passing buses equipped with a 30-sign and flashing lights. It was shown that the drivers follow the rule better when they...

Fatigue at sea

The purpose of this study was to collect data about the fatigue level of bridge watch keepers to use for revising earlier sleep models, and devise innovative solutions for the shipping industry. Data collection included interviews with shipping...

Utvärdering av ett fordonsbundet varningssystem

One alternative to rumble strips is to simulate them in the car by vibrations in the driver's seat. Citroen has a lane departure warning system in the models C4 and C5 which has been evaluated from user experience. A focus group was carried out with...

Placement and design of milled rumble strips on centre line and shoulder

A driving simulator experiment was carried out in order to investigate the effects on fatigued drivers of rumble strips on narrow roads (both shoulder and centre lines. The driving simulator was an advanced moving base passenger car simulator (VTI´s...

Electrooculogram analysis and development of a system for defining stages of drowsiness

Electrooculogram (EOG) analysis has been used to detect drowsiness stages, using data from experiments performed in the VTI driving simulator. The suitability of the existing method for blink detection in the EOG signal was evaluated in a...