Beatrice Söderström


Bild på Beatrice Söderström

Beatrices forskningsresultat


Bussförares arbetstider kopplat till trötthet

Bussförare i kollektivtrafiken har ofta oregelbundna arbetstider och en arbetssituation som kan innebära hög stress. Dessa faktorer kan leda till allvarlig trötthet. Syftet med denna studie är att belysa hur arbetstiden påverkar sömn, stress,...

Utvärdering av effekten av förstärkt information vid övergångsställe (FIVÖ)

Förstärkt information vid övergångsställe, så kallade FIVÖ-system, är effektivt i termer av att öka fotgängares upplevelse av säkerhet och trygghet vid passage av övergångsstället. Syftet med föreliggande studie var att utvärdera effektiviteten av...