Ary Silvano


Bild på Ary Silvano

Arys forskningsresultat


Intressent- och behovsanalys för resvaneundersökningar: resultat från intervjuer och...

I Sverige genomförs en nationell resvaneundersökning med viss regelbundenhet med Trafikanalys som ansvarig myndighet. Undersökningen har problem med bortfall, täckning, kostnader och uppgiftslämnarbörda. Ett projekt pågår som syftar till att...