Arne Nåbo


Bild på Arne Nåbo

Arnes forskningsresultat


A simulation framework for cooperative intelligent transport systems testing and...

Connected and automated driving in the context of cooperative intelligent transport systems (C-ITS) is an emerging area in transport systems research. Interaction and cooperation between actors in transport systems are now enabled by the...

A simulation framework for cooperative intelligent transport systems testing and...

Connected and automated driving in the context of cooperative intelligent transport systems (C-ITS) is an emerging area in transport systems research. Interaction and cooperation between actors in transport systems are now enabled by the...

Safety Analysis of Cooperative Adaptive Cruise Control in Vehicle Cut-in Situations

Cooperative adaptive cruise control (CACC) is a cooperative intelligent transport systems (C-ITS) function, which especially when used in platooning applications, possess many expected benefits including efficient road space utilization and reduced...

Simulation of Cut-In by Manually Driven Vehicles in Platooning Scenarios

In the near future, Cooperative Intelligent Transport System (C-ITS) applications are expected to be deployed. To support this, simulation is often used to design and evaluate the applications during the early development phases. Simulations of...

Cooperative Driving Simulation

For a few decades, driving simulators have been supporting research and development of advanced driver assistance systems (ADAS). In the near future, connected vehicles are expected to be deployed. Driving simulators will need to support evaluation...

Extended Driving Simulator for Evaluation of Cooperative Intelligent Transport Systems

Vehicles in cooperative intelligent transport systems (C-ITS) often need to interact with each other in order to achieve their goals, safe and efficient transport services. Since human drivers are still expected to be involved in C-ITS, driving...

Known Roads: real roads in simulated environments for the virtual testing of new vehicle...

This publication presents a project aiming to develop virtual representations of real roads for use in driving simulators. The development was done in order to enable assessments of new systems on existing and well known roads in a driving...

Elvägar i körsimulator: design, test, utvärdering och demonstration av elvägstekniker och...

Elvägar, där el överförs kontinuerligt till fordon på vägen, kan vara ett sätt att nå målet om en fossiloberoende transportsektor. För att testa och utvärdera elvägar och elfordon på elvägar i ett tidigt stadium utvecklades en demonstrationsmiljö i...

Secondary Task Workload Test Bench – 2TB: final report

The main aim of this study was to investigate a selection of commonly used performance indicators (PIs) that have been reported to be sensitive to distraction and workload. More specifically, the PIs were tested for their ability to differentiate...

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning: en fokusgruppstudie

Det man ofta avser med automatiserad körning är möjligheten att låta föraren överlåta en del- eller hela köruppgiften till fordonet själv. Det kan även handla om att fordonet själv ska kunna ta över kontrollen i en situation som föraren inte klarar...