Andreas Waldemarson


Bild på Andreas Waldemarson

Andreas forskningsresultat


Provningsjämförelse: Prallmetoden EN 12697-16:2016

Denna provningsjämförelse har främst utförts för att bedöma om de förändringar som införts i den senaste versionen av Prallstandarden, EN 12697–16:2016, har förbättrat precisionen i metoden. 22 laboratorier har deltagit, 16 svenska och 6...

Återvinning av MJOG/MJAG i varmblandad asfalt (halvvarmt i varmt): Malmtransportväg...

Syftet med denna undersökning var att se i vilken grad man kan blanda in gamla asfaltbeläggningar som granulat i nytillverkad varmasfalt utan att försämra egenskaperna hos den nya beläggningen. Vägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara behövde rustas...

Återvinning av asfaltgranulat vid motorvägsbygget på E4, Markaryd: uppföljningar åren...

In connection with the construction of the highway on E4 between Strömsnäsbruk and the county border to Skåne in 2004-2006, about 100 000 tonnes of asphalt were recycled by new technologies according to Swedish standards. These asphalt materials...