Andreas Vigren


Bild på Andreas Vigren
Tjänstledig

Andreas är forskare och arbetar främst med kollektivtrafikfrågor, men även annat. Hans forskning handlar mycket om kostnader och effektivitet i upphandlad kollektivtrafik, men tittar även på konkurrenssituationen vid upphandlad busstrafik samt den kommersiella järnvägsmarknaden.


Andreas är del av K2, Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik.

För mer information om pågående och avslutade forskningsprojekt, se www.andreasvigren.se.

Utbildning:

Master i nationalekonomi, Umeå universitet

Doktorsexamen i transportvetenskap, KTH

Andreas forskningsresultat


Laddar forskningsresultat...