Andreas Vigren


Bild på Andreas Vigren

Andreas är doktorand, inskriven på KTH, och forskar inom kollektivtrafikfrågor. Forskningen handlar mycket om kostnader och effektivitet i upphandlad kollektivtrafik, men tittar även på konkurrenssituationen vid upphandlad busstrafik samt den kommersiella järnvägsmarknaden.


För mer information om pågående och avslutade forskningsprojekt, se www.andreasvigren.se.

Utbildning:

Master i nationalekonomi, Umeå universitet

Doktorand (nuvarande), KTH

Andreas forskningsresultat


Public transport authorities’ use of cost-benefit analysis in practice

Public transport services in Sweden are in 2016 worth over 40,000 million SEK annually, and the planning is carried out mostly by the Public Transport Authorities (PTA). Given the national goals for transport and infrastructure, economic efficiency...

Competition in Swedish passenger railway

The Swedish market for passenger railway services has been open to competition since the year 2010. Although minor entries have been made since this date, the incumbent SJ only faced substantial competition when MTR Express entered the...

Cost efficiency in Swedish public transport

Over the last couple of years, costs in Swedish public transport have increased substantially, and there is little knowledge in what affects cost efficiency. This study aims at determining how different contractual and environmental factors affect...

Cost Efficiency In Swedish Bus Contracts

In Sweden, the 21 county-wise organized Public Transport Authorities (PTA)are in charge the local public transport provision. Since the 1990’s, the PTAshave used, almost exclusively, competitive tendering to arrange the traffic.When implemented, the...

Costs in Swedish Public Transport

De senaste sju åren har de totala kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik i Sverige ökat med över 30 procent i reala termer enligt siffror från myndigheten Trafikanalys. Jämförs en längre tidsperiod hittas samma mönster. En del av...

Kostnader i upphandlade busskontrakt

The main objective of this paper is to investigate how different factors affect costs for Swedish Public Transport Authorities (PTA). A theoretical framework is presented for the empirics, a cross sectional regression analysis with cost and supply...

Costs for Swedish public transport authorities in tendered bus contracts

The main objective of this paper is to investigate how different factors affect costs for Swedish Public Transport Authorities (PTA). A theoretical framework is presented for the empirics, a cross sectional regression analysis with cost and supply...